D&D Georgia
Advertisement
D&D Georgia
გამოათავისუფლეთ წარმოსახვა!
„დილეგები და დრაკონები“ (ინგლ. Dungeons & Dragons) კოოპერაციული თხრობითი თამაშია, რომელიც აცოცხლებს თქვენს წარმოსახვას და გიწვევთ თავგადასავლების ფანტასტიკური სამყაროს გამოსაკვლევად, სადაც გმირები ებრძვიან ურჩხულებს, პოულობენ განძებს და ასრულებენ საგმირო საქმეებს. ეს გვერდი შეიცავს ინფორმაციას იმ არსებითი ასპექტების შესახებ, რომელთა ცოდნაც გჭირდებათ D&D-ში მოგზაურობის დასაწყებად.

მოგესალმებით D&D-ში · პერსონაჟის შექმნა · თამაშის დაწყება
ითამაშეთ თქვენი ამბავი
D&D-ის წესების საძირკველი არის ექვსი უნარი?, განურჩევლად იმისა, თუ რას შვრებით: კვლევა-ძიებას საქმობთ, სოციალურ ინტერაქციას აწარმოებთ თუ იბრძვით გადასარჩენათ. აქ თქვენ უფრო მეტს გაიგებთ თქვენი უნარების გამოყენების სამ მთავარ გზაზე: თავდაცვით გაგორებებზე?, უნარების შემოწმებებსა? და შეტევით გაგორებებზე?, რომელთაგან თითოეულსაც შეიძლება მიესადაგოს ხელსაყრელობა? ან არახელსაყრელობა?.
ხელსაყრელობა და არახელსაყრელობა
ზოგჯერ სპეციალური უნარი ან შელოცვა გაუწყებთ, რომ თქვენ ხელსაყრელობა (ინგლ. Advantage) ან არახელსაყრელობა (ინგლ. Disadvantage) გაქვთ უნარის შემოწმებაზე?, თავდაცვით გაგორებაზე? ან შეტევით გაგორებაზე?. როდესაც ეს ხდება, გაგორებისას გააგორეთ მეორე d20-იც. თუკი ხელსაყრელობა გაქვთ, ამ ორი გაგორებიდან უდიდესი გამოიყენეთ, ხოლო თუ არახელსაყრელობა — უმცირესი. თუკი რამდენიმე სიტუაცია მოქმედებს გაგორებაზე და თითოეული გაძლევთ ხელსაყრელობას ან არახელსაყრელობას მასზე, თქვენ დამატებით ერთ d20-ზე მეტს არ აგორებთ. თუკი პირობები გაგორებას ხელსაყრელობასაც სძენს და არახელსაყრელობასაც, მიიჩნევა, რომ არცერთი გაგაჩნიათ, ამიტომ მხოლოდ ერთ d20-ს აგორებთ.
თავდაცვითი გაგორებები
თავდაცვითი გაგორება (ინგლ. Saving throw) — იგივე თავდაცვა, ანუ „Save“ (სეივი) — ასახავს საფრთხესთან გამკლავების მცდელობას. როგორც წესი, თქვენ არ წყვეტთ ხოლმე, უნდა განახორციელოთ თუ არა თავდაცვითი გაგორება; ნაცვლად ამისა, თქვენ იძულებული ხართ, ის განახორციელოთ, რადგან თქვენი პერსონაჟი საფრთხის ქვეშაა. თავდაცვითი გაგორების შესასრულებლად გააგორეთ d20 და დაუმატეთ შესაფერისი უნარის? მოდიფიკატორი.
უნარების შემოწმებები
უნარის შემოწმება (ინგლ. Ability check) ამოწმებს პერსონაჟის ან ურჩხულის თანდაყოლილ ნიჭსა თუ წვრთნას, როცა ის ცდილობს რაიმე გამოწვევის დაძლევას. თითოეული უნარის შემოწმებისთვის DM განსაზღვრავს, ექვსი უნარიდან რომელი შეესაბამება დავალებას და რამდენად რთულია ეს დავალება, რაც გამოიხატება „სირთულის კლასის“ (ინგლ. Difficulty Class), იგივე DC-ის, სახით. რაც უფრო რთულია დავალება, მით მაღალია მისი DC.
შეტევითი გაგორება
შეტევითი გაგორების შესასრულებლად გააგორეთ d20 და დაუმატეთ შესაბამისი მოდიფიკატორები. თუკი გაგორებისა და მოდიფიკატორების ჯამი აჭარბებს ან უტოლდება სამიზნის აბჯრის თანრიგს (AC), მას შეტევა ხვდება. როდესაც პერსონაჟი შეტევით გაგორებას ასრულებს, ორი ყველაზე ხშირი მოდიფიკატორი, რომელიც გაგორებას ემატება, არის უნარის მოდიფიკატორი და პერსონაჟის გაწაფულობის ბონუსი?.
მაგიის საოცრებანი
Few D&D adventures end without something magical happening. Whether helpful or harmful, magic appears frequently in the life of an adventurer. In the worlds of Dungeons & Dragons, practitioners of magic are rare, set apart from the masses of people by their extraordinary talent. Common folk might see evidence of magic on a regular basis, but it’s usually minor—a fantastic monster, a visibly answered prayer, a wizard walking through the streets with an animated shield guardian as a bodyguard. For adventurers, though, magic is key to their survival.
თავგადასავლის სამი საყრდენი
Adventurers can try to do anything their players can imagine, but it can be helpful to talk about their activities in three broad categories:
კვლევა-ძიება

Includes both the adventurers’ movement through the world and their interaction with objects and situations that require their attention. Exploration is the give-and-take of the players describing what they want their characters to do, and the Dungeon Master telling the players what happens as a result.

სოციალური ინტერაქცია

Features the adventurers talking to someone (or something) else. It might mean demanding that a captured scout reveal the secret entrance to the goblin lair, getting information from a rescued prisoner, pleading for mercy from an orc chieftain, or persuading a talkative magic mirror to show a distant location.

ბრძოლა

Involves characters and other creatures swinging weapons, casting spells, maneuvering for position, and so on—all in an effort to defeat their opponents, whether that means killing every enemy, taking captives, or forcing a rout. Combat is the most structured part of a D&D game.

Advertisement