D&D Georgia
Advertisement
D&D Georgia

თქვენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ტაძარში ემსახურებოდით ცალკეულ ღმერთსა თუ ღმერთების პანთეონს. თქვენ ღვთიური სამეფოსა და მოკვდავთა სამყაროს ერთგვარი შუამავალი ხართ — ასრულებთ წმინდა რიტუალებს და აკეთებთ მსხვერპლშეწირვებს, რათა ღვთიურობის იდუმალებისკენ გაუძღვეთ მორწმუნეებს. აუცილებლად მოციქული არ ხართ; წმინდა რიტუალების შესრულება იგივე არ არის, რაც ღვთიური ძალების მოხმობა. აირჩიეთ ღმერთი, ღმერთების პანთეონი ან სხვა კვაზიღვთიური არსება და DM-თან განიხილეთ თქვენი რელიგიური მსახურების ბუნება.

  • უნარ-ჩვევებში გაწაფულობები?: ჩაწვდომა?, რელიგია?
  • ენები?: სასურველი ორი
  • აღჭურვილობა?: წმინდა სიმბოლო, ლოცვანი ან კრიალოსანი, საკმევლის 5 ჩხირი, სამოსელი, საერო სამოსის ნაკრები და 15 ოქროს მონეტის შემცველი საქამრე ქისა

მახასიათებელი: მორწმუნეთა თავშესაფარი (Shelter of the Faithful)[]

როგორც მნათე, თქვენ პატივისცემას აჩენთ ერთმორწმუნეებში და თქვენი ღვთაების რელიგიური ცერემონიების წარმართვა შეგიძლიათ. თქვენ და თქვენს კომპანიონებს შეგიძლიათ, უფასო მკურნალობა და მზრუნველობა მიიღოთ ტაძარში, მოსალოცავსა თუ თქვენი რწმენის ბუდობის სხვა ადგილას, თუმცა აუცილებლად უნდა წარადგინოთ შელოცვისთვის საჭირო ნივთიერი კომპონენტები. თქვენი რელიგიის მოზიარენი მოკრძალებული ცხოვრების ყაიდით უზრუნველგყოფენ (მხოლოდ თქვენ).

აგრეთვე შეიძლება, კავშირი გქონდეთ არჩეული ღვთაებისა თუ პანთეონის შესაბამის ცალკეულ ტაძართან, სადაც სამყოფელი გექნებათ. ეს შეიძლება იყოს ტაძარი, რომელშიც მსახურობდით, ან ტაძარი, რომელშიც ახალი სახლი იპოვეთ. თქვენს ტაძართან სიახლოვისას შეგიძლიათ, დახმარებისთვის მოუხმოთ მღვდლებს, თუკი დახმარება, რომელსაც საჭიროებთ, არ არის მათთვის სახიფათო და თქვენ კარგი ურთიერთობა გაქვთ ტაძართან.

შემოთავაზებული თავისებურებები[]

მნათეების ხასიათის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათი გამოცდილება ტაძრებსა თუ სხვა რელიგიურ თემებში. საკუთარი რწმენის ისტორიისა და დოგმების შესწავლა და ტაძრებთან, მოსალოცავებსა თუ იერარქიებთან არსებული ურთიერთობები მოქმედებს მათ მანერებსა და იდეალებზე. მათი ნაკლოვანება შეიძლება იყოს ფარული ფარისევლობა, მწვალებლური იდეა ან უკიდურესობამდე მიყვანილი რაიმე იდეალი თუ კავშირი.

პიროვნული ნიშან-თვისებები (Personality Traits)[]

D8 პიროვნული ნიშან-თვისება
1 I idolize a particular hero of my faith, and constantly refer to that person's deeds and example.
2 I can find common ground between the fiercest enemies, empathizing with them and always working towards peace.
3 I see omens in every event and action. The gods try to speak to us, we just need to listen
4 Nothing can shake my optimistic attitude.
5 I quote (or misquote) sacred texts and proverbs in almost every situation.
6 I am tolerant (or intolerant) of other faiths and respect (or condemn) the worship of other gods.
7 I've enjoyed fine food, drink, and high society among my temple's elite. Rough living grates on me.
8 I've spent so long in the temple that I have little practical experience dealing with people in the outside world.

იდეალები (Ideals)[]

D6 იდეალი
1 Tradition: The ancient traditions of worship and sacrifice must be preserved and upheld. (Lawful)
2 Charity: I always try to help those in need, no matter what the personal cost. (Good)
3 Change: We must help bring about the changes the gods are constantly working in the world. (Chaotic)
4 Power: I hope to one day rise to the top of my faith's religious hierarchy. (Lawful)
5 Faith: I trust that my deity will guide my actions, I have faith that if I work hard, things will go well. (Lawful)
6 Aspiration: I seek to prove myself worthy of my god's favor by matching my actions against his or her teachings. (Any)

კავშირები (Bonds)[]

D6 კავშირი
1 I would die to recover an ancient relic of my faith that was lost long ago.
2 I will someday get revenge on the corrupt temple hierarchy who branded me a heretic.
3 I owe my life to the priest who took me in when my parents died.
4 Everything I do is for the common people.
5 I will do anything to protect the temple where I served.
6 I seek to preserve a sacred text that my enemies consider heretical and seek to destroy.

ნაკლოვანებები (Flaws)[]

D6 ნაკლოვანება
1 I judge others harshly, and myself even more severely.
2 I put too much trust in those who wield power within my temple's hierarchy.
3 My piety sometimes leads me to blindly trust those that profess faith in my god.
4 I am inflexible in my thinking.
5 I am suspicious of strangers and expect the worst of them.
6 Once I pick a goal, I become obsessed with it to the detriment of everything else in my life.

კატეგორია:წინაისტორიები (Backgrounds)

Advertisement