D&D Georgia
Advertisement
D&D Georgia

ნიჭი (Feat) გულისხმობს დახელოვნებულობასა თუ განსწავლულობის დარგს, რომელიც პერსონაჟს სპეციალურ შესაძლებლობებს სძენს. ის განასახიერებს კლასის მიერ მონიჭებულების გარდა არსებულ ვარჯიშს, გამოცდილებასა და უნარებს. განსაზღვრულ დონეზე თქვენი კლასი გაძლევთ უნარების ქულები? გაუმჯობესების უფლებას. შეგიძლიათ, ამის ნაცვლად სასურველი ნიჭი აირჩიოთ.

თითოეული ნიჭის აღება მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ, თუკი ნიჭშივე არ არის სხვაგვარად ნათქვამი. ნიჭის ასაღებად საჭიროა, აკმაყოფილებდეთ ნიჭისთვის განსაზღვრულ პრეპრეკვიზიტს, თუკი ასეთი მითითებულია. თუკი ოდესმე დაკარგავთ ნიჭის პრერეკვიზიტს, აღარ შეგიძლიათ ამ ნიჭის გამოყენება მანამ, სანამ კვლავ არ დააკმაყოფილებთ ამ პრერეკვიზიტს. მაგალითად, მბოჭავის? ნიჭი მოითხოვს, რომ თქვენი ძალა? 13 ან უფრო მაღალი იყოს. თუკი თქვენი ძალა როგორღაც 13-ზე ქვემოთ დაეცემა, მბოჭავის ნიჭს ვეღარ გამოიყენებთ, სანამ ძალის ქულას არ აღიდგენთ.

ზოგადი ნიჭები[]

მსახიობი (Actor)[]

იმიტირებასა და დრამატულ ხელოვნებაში გაწაფულს შემდეგი უპირატესობები გეძლევათ:

 • თქვენი ქარიზმის ქულა იზრდება 1-ით (მაქსიმუმ 20-მდე).
 • როდესაც საკუთარი თავის სხვა პიროვნებად გასაღებას ცდილობთ, მოტყუებისა და პერფორმანსის შემოწმებებს ხელსაყრელობით? ასრულებთ.
 • შეგიძლიათ, სხვა პიროვნების საუბარს ან არსების ხმას მიბაძოთ. ამისთვის საჭიროა, მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში გქონდეთ მოსმენილი იმ პიროვნების საუბარი ან იმ არსების ხმა. წარმატებულ ჩაწვდომის შემოწმებას, რომელსაც თქვენი მოტყუების შემოწმება დაუპირისპირდება, შეუძლია მსმენელს მიახვედროს, რომ ხმა ყალბია.

ათლეტი (Athlete)[]

თქვენ სრულყოფილი ფიზიკური ვარჯიში გაიარეთ, რათა მიგეღოთ შემდეგი უპირატესობები:

 • გაზარდეთ თქვენი ძალის ან სიმარჯვის ქულა 1-ით, მაქსიმუმ 20-მდე.
 • როდესაც განრთხმული? ხართ, ადგომა თქვენი გადაადგილების მხოლოდ 5 ფუტს ხარჯავს.
 • ცოცვა დამატებითი გადაადგილება აღარ გიჯდებათ.
 • გარბენისას გრძელი ან მაღალი ნახტომის გაკეთება ფეხით 5 ფუტით გადაადგილების შემდეგ შეგიძლიათ, ნაცვლად 10-ისა.

სიფხიზლე (Alert)[]

თქვენ ყოველთვის ინარჩუნებთ საფრთხისადმი სიფხიზლეს და იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

მოიერიშე (Charger)[]

როდესაც თქვენს მოქმედებას გარბენისთვის იყენებთ, შეგიძლიათ, თქვენი ბონუს-მოქმედებით იარაღით ახლო შეტევა განახორციელოთ ან არსებას ხელი კრათ. თუკი ამ ბონუს-მოქმედების განხორციელების უშუალოდ წინ სწორ ხაზზე 10 ფუტს გაივლით, თქვენ ან +5 ბონუსს იღებთ შეტევის ზიანის გაგორებაზე (თუკი ახლო შეტევას განახორციელებთ და მოარტყამთ), ან სამიზნეს თქვენგან 10 ფუტის მოშორებით გადააგდებთ (თუკი არსებისთვის ხელის კვრას გადაწყვეტთ და წარმატებით მოახერხებთ).

დაცვითი დუელანტი (Defensive Duelist)[]

პრერეკვიზიტი: სიმარჯვე 13 ან მეტი

როდესაც ხელში დახვეწილი? იარაღი გიჭირავთ, რომელშიც გაწაფული? ხართ, და სხვა არსება ახლო შეტევას გირტყამთ, შეგიძლიათ, თქვენი რეაქცია გამოიყენოთ, რათა თქვენი გაწაფულობის ბონუსი? თქვენს აბჯრის თანრიგს დაუმატოთ ამ შეტევისთვის, რაც პოტენციურად მის აცილებაში დაგეხმარებათ.

ორი იარაღის მჭერი (Dual Wielder)[]

თქვენ ორი იარაღით ბრძოლაში ოსტატდებით და იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • როდესაც ხელჩართული ბრძოლის ცალკეული ორი იარაღი გიჭირავთ თითოეულ ხელში, თქვენს AC-ს ემატება +1.
 • ორი იარაღით ბრძოლა მაშინაც შეგიძლიათ, როდესაც საცალხელო ახლო იარაღები, რომლებიც გიჭირავთ, მსუბუქი? არ არის.
 • შეგიძლიათ, ერთდროულად ამოიღოთ ან ჩადოთ ორი საცალხელო იარაღი, როცა ჩვეულებრივ მხოლოდ ერთის ამოღება ან ჩადება შეგეძლებოდათ.

დილეგთ მსწავლელი (Dungeon Delver)[]

მრავალ დილეგში არსებული ხაფანგებისა და საიდუმლო კარებისადმი ფხიზელი, თქვენ შემდეგ უპირატესობებს იძენთ:

 • თქვენ ხელსაყრელობა? გაქვთ აღქმისა და გამოძიების იმ შემოწმებებზე, რომლებიც საიდუმლო კარების თანაობის დასადგენად სრულდება.
 • თქვენ ხელსაყრელობა გაქვთ იმ თავდაცვით გაგორებებზე, რომლებიც ხაფანგების ასაცილებლად სრულდება.
 • თქვენი ხაფანგების მიერ მოყენებული ზიანისადმი მდგრადობა გაქვთ.
 • სწრაფი ტემპით მოგზაურობა ჩვეული -5 ჯარიმით არ მოქმედებს თქვენს პასიურ სიბრძნის (აღქმის) ქულაზე.

ურყევი (Durable)[]

მტკიცე და ამტანი, თქვენ შემდეგ უპირატესობებს იძენთ:

 • თქვენი გამძლეობის ქულა იზრდება 1-ით, მაქსიმუმ 20-მდე.
 • როდესაც სიცოცხლის კამათელს აგორებთ სიცოცხლის ქულების აღსადგენად, იმ სიცოცხლის ქულების მინიმალური რაოდენობა, რომელსაც მიიღებთ, თქვენი გამძლეობის მოდიფიკატორის ორმაგ რაოდენობას უტოლდება (მინიმუმ 2).

ელემენტების მცოდნე (Elemental Adept)[]

პრერეკვიზიტი: მინიმუმ ერთი შელოცვის დასახრვის უნარი

როდესაც ამ ნიჭს იძენთ, აირჩიეთ შემდეგი ზიანის ტიპებიდან ერთ-ერთი: მჟავური, სუსხის, ცეცხლოვანი, ელვის ან ქუხილის.

თქვენ მიერ დასახრული შელოცვები უგულებელყოფენ არჩეული ზიანის ტიპისადმი მდგრადობას. გარდა ამისა, როდესაც კამათლის იმ შელოცვის ზიანს განსაზღვრავთ, რომელიც მოცემული ტიპის ზიანს ადებს, შეგიძლიათ, კამათელზე ამოსული 1 განიხილოთ 2-ად.

ამ ნიჭის არჩევა რამდენჯერმე შეგიძლიათ. ყოველ ჯერზე ზიანის ახალი ტიპი უნდა აირჩიოთ.

მბოჭავი (Grappler)[]

პრერეკვიზიტი: ძალა 13 ან მეტი

თქვენ ხელჩართულ ბრძოლაში შებოჭვისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები განივითარეთ და იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • თქვენ ხელსაყრელობა? გაქვთ იმ არსების წინააღმდეგ შესრულებულ შეტევით გაგორებებზე, რომელსაც ბოჭავთ?.
 • შეგიძლიათ, თქვენი მოქმედება იმისთვის გამოიყენოთ, რომ თქვენ მიერ შებოჭილი არსება გააკავოთ. ამისთვის შეასრულეთ კიდევ ერთი შებოჭვის შემოწმება. თუკი წარმატებით მოახერხებთ, თქვენც და თქვენ მიერ შებოჭილი არსებაც დაბმული? ხართ, სანამ შებოჭვა არ დასრულდება.

დიდი იარაღების ოსტატი (Great Weapon Master)[]

თქვენ იარაღის წონის თქვენს სასიკეთოდ გამოყენება ისწავლეთ, რაც საშუალებას გაძლევთ, მისი ინერცია თქვენი შეტევების გასაძლიერებლად გამოიყენოთ. თქვენ შემდეგ უპირატესობებს იძენთ:

 • თქვენს სვლაზე, როდესაც ახლო იარაღით კრიტიკულად მოარტყამთ ან არსების სიცოცხლეს 0-მდე შეამცირებთ, შეგიძლიათ, იარაღით ერთი ახლო შეტევა ბონუს-მოქმედების სახით შეასრულოთ.
 • სანამ ახლო შეტევას შეასრულებთ ისეთი მძიმე იარაღით?, რომელშიც გაწაფული? ხართ, შეგიძლიათ, შეტევით გაგორებაზე -5 ჯარიმის მიღება არჩიოთ. თუკი ასეთი შეტევა სამიზნეს მოხვდება, შეტევის ზიანს +10 ემატება.

მკურნალი (Healer)[]

თქვენ მცოდნე მკურნალი ხდებით, რაც ჭრილობების სწრაფად მორჩენის და თქვენი ამხანაგების ბრძოლაში დაბრუნების საშუალებას გაძლევთ. თქვენ შემდეგ უპირატესობებს იძენთ:

 • როდესაც მკურნალის ნაკრების გამოყენებით ცდილობთ მომაკვდავი არსების სტაბილიზებას, ეს არსება ასევე 1 სიცოცხლის ქულას იძენს.
 • მოქმედების სახით შეგიძლიათ თქვენი მკურნალის ნაკრების ერთი გამოყენება დახარჯოთ, რათა არსებას დაეხმაროთ და 1d6 + 4 სიცოცხლის ქულა აღუდგინოთ, ასევე არსების სიცოცხლის კამათლის მაქსიმალური რაოდენობის ტოლი დამატებითი სიცოცხლის ქულა. იმ არსებას ამ ნიჭის მეშვეობით აღარ შეუძლია სიცოცხლის ქულების აღდგენა, სანამ ხანმოკლე ან ხანგრძლივ დასვენებას არ დაასრულებს.

შთამაგონებელი ლიდერი (Inspiring Leader)[]

პრერეკვიზიტი: ქარიზმა 13 ან მეტი

შეგიძლიათ, 10 წუთი დახარჯოთ თქვენი ამხანაგების შთაგონებისთვის და გააძლიეროთ მათი ბრძოლის ჟინი. როდესაც ამას აკეთებთ, აირჩიეთ თქვენგან 30 ფუტის რადიუსში მყოფი ექვსამდე მეგობრულად განწყობილი არსება (მათ შორის შეიძლება თქვენც იყოთ), რომელსაც თქვენი დანახვა ან ხმის გაგონება და თქვენი გაგება შეუძლია. თითოეული არსება იღებს დროებით სიცოცხლის ქულებს, რომელიც თქვენს დონეს + თქვენი ქარიზმის მოდიფიკატორის რაოდენობის ტოლია. არსებას ამ ნიჭისგან დროებითი სიცოცხლის ქულების მიღება აღარ შეუძლია მანამ, სანამ არ დაასრულებს ხანმოკლე ან ხანგრძლივ დასვენებას.

მახვილი გონი (Keen Mind)[]

თქვენს გონებას შეუძლია გასაოცარი სიზუსტით განსაზღვროს დრო, მიმართულება და დეტალები. თქვენ შემდეგ უპირატესობებს იძენთ:

 • გაზარდეთ თქვენი ინტელექტი 1-ით, მაქსიმუმ 20-მდე.
 • თქვენ ყოველთვის იცით, საითაა ჩრდილოეთი.
 • თქვენ ყოველთვის იცით, რამდენი საათია დარჩენილი მზის ამოსვლამდე ან ჩასვლამდე.
 • თქვენ შეუცდომლად შეგიძლიათ გაიხსენოთ ნებისმიერი რამ, რაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დაგინახავთ ან გაგიგიათ.

ენათმეცნიერი (Linguist)[]

თქვენ ენები და ანბანები შეისწავლეთ და იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • გაზარდეთ თქვენი ინტელექტის ქულა 1-ით, მაქსიმუმ 20-მდე.
 • თქვენ სწავლობთ სასურველ სამ ენას.
 • თქვენ შეგიძლიათ, წერილობთი შიფრები შექმნათ. სხვებს არ შეუძლიათ თქვენ მიერ შექმნილი ნაწერის გაშიფვრა, თუკი მათ ამას არ ასწავლით, ისინი წარმატებით არ შეასრულებენ ინტელექტის შემოწმება (DC უტოლდება თქვენი ინტელექტის ქულას + თქვენი გაწაფულობის ბონუსს) ან თუკი მაგიას არ გამოიყენებენ გასაშიფრად.

იღბლიანი (Lucky)[]

თქვენ უცნაური იღბალი გაქვთ, რომელიც ზუსტად სწორ დროს გამოჩნდება ხოლმე.

თქვენ გაქვთ იღბლის 3 ქულა. როდესაც შეტევით გაგორებას, უნარის შემოწმება ან თავდაცვით გაგორებას ასრულებთ, შეგიძლიათ, იღბლის 1 ქულა დახარჯოთ და გააგოროთ დამატებით d20. შეგიძლიათ, თქვენი იღბლის ქულის დახარჯვა მას შემდეგ გადაწყვიტოთ, რაც კამათელს გააგორებთ, თუმცა ეს მანამდე უნდა მოხდეს, სანამ მოქმედების შედეგი გახდება ცნობილი. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, გაგორებული d20-ებიდან რომელს გამოიყენებთ შეტევითი გაგორებისთვის, უნარის შემოწმებისა თუ თავდაცვითი გაგორებისთვის.

ასევე შეგიძლიათ, იღბლის ქულა მაშინ დახარჯოთ, როდესაც თქვენ წინააღმდეგ ხორციელდება შეტევითი გაგორება. გააგორეთ d20, შემდეგ კი აირჩიეთ, შემტევი თავის გაგორებას გამოიყენებს თუ თქვენსას.

თუკი გაგორების შედეგზე ზემოქმედებისთვის ერთზე მეტი არსება დახარჯავს იღბლის ქულა, ქულები ერთმანეთს აბათილებს; დამატებითი კამათლები არ გორდება.

დახარჯულ იღბლის ქულებს ხანგრძლივი დასვენების დასრულების შემდეგ აღიდგენთ.

მაგთა მმუსრავი (Mage Slayer)[]

თქვენ ისეთი ტექნიკები ისწავლეთ, რომლებიც მსახრავების წინააღმდეგ ხელჩართულ ბრძოლაში გამოგადგებათ, და შეიძინეთ შემდეგი უპირატესობები:

 • როდესაც თქვენგან 5 ფუტის რადიუსში მყოფი არსება შელოცვას სახრავს, შეგიძლიათ, თქვენი რეაქცია გამოიყენოთ და ამ არსების წინააღმდეგ იარაღით ახლო შეტევა განახორციელოთ.
 • როდესაც ზიანს აყენებთ არსებას, რომელიც შელოცვაზეა კონცენტრირებული, ეს არსება კონცენტრაციის შესანარჩუნებლად თავდაცვით გაგორებას არახელსაყრელობით? ასრულებს.
 • თქვენ ხელსაყრელობით? ახორციელებთ თავდაცვით გაგორებებს იმ შელოცვების წინააღმდეგ, რომლებსაც თქვენგან 5 ფუტის რადიუსში მყოფი არსებები სახრავენ.

მაგიას განდობილი (Magic Initiate)[]

აირჩიეთ კლასი: მგოსანი?, მოციქული?, დრუიდი?, გრძნეული?, მოგვი? ან ჯადოქარი?. ამ კლასის შელოცვების სიიდან თქვენ ორ სასურველ გრძნებვას? სწავლობთ.

გარდა ამისა, აირჩიეთ 1-ლი დონის ერთი შელოცვა იმავე სიიდან. თქვენ სწავლობთ ამ შელოცვას და ამ ნიჭის გამოყენებით შეგიძლიათ, ის უმდაბლეს დონეზე დასახროთ. მისი ამგვარად დასახვრის შემდეგ აუცილებლად უნდა დაასრულოთ ხანგრძლივი დასვენება, სანამ მას იმავე გზით ხელახლა დასახრავდეთ.

ამ შელოცვებისთვის თქვენი შელოცვის უნარი დამოკიდებულია იმ კლასზე, რომელსაც აირჩევთ: ქარიზმა მგოსნისთვის, გრძნეულისა და მოგვისთვის; სიბრძნე მოციქულისა და დრუიდისთვის; ინტელექტი ჯადოქრისთვის.

ბრძოლის მცოდნე (Martial Adept)[]

თქვენ საომარი წვრთნა გაიარეთ, რომელიც სპეციალური საბრძოლო მანევრების გამოყენების შესაძლებლობას გაძლევთ. თქვენ იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • თქვენ სწავლობთ მებრძოლის? კლასის ბრძოლის ოსტატის? ქვეკლასისთვის ხელმისაწვდომ სასურველ ორ მანევრს?. თუკი მანევრს სჭირდება, რომ სანიზმემ მისი ეფექტებისგან დასაცავად თავდაცვითი გაგორება განახორციელოს, გაგორების DC ტოლია 8-ს + თქვენი გაწაფულობის ბონუსი? + თქვენი ძალის ან სიმარჯვის მოდიფიკატორის (თქვენ ირჩევთ, რომელი).
 • თუკი უკვე გაქვთ უზენაესობის კამათელი?, დამატებით ერთი გეძლევათ; სხვა მხრივ, თქვენ ერთი უზენაესობის კამათელი გაქვთ, რომელიც არის d6. ეს კამათლები თქვენი მანევრების "საწვავად" გამოიყენება. მანევრის გამოყენებისას კამათელი იხარჯება. დახარჯულ უზენაესობის კამათლებს ხანმოკლე ან ხანგრძლივი დასვენების შემდეგ აღიდგენთ.

მოძრავი (Mobile)[]

თქვენ გამორჩეულად სწრაფი და მოქნილი ხართ. თქვენ იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • თქვენი სიჩქარე იზრდება 10 ფუტით.
 • როდესაც გარბენის მოქმედებას იყენებთ, რთული ლანდშაფტი იმ სვლაზე დამატებითი გადაადგილება არ გიჯდებათ.
 • როდესაც არსების წინააღმდეგ ახლო შეტევას განახორციელებთ — განურჩევლად იმისა, მოარტყამთ თუ არა — იმ არსების მხრიდან სვლის დასრულებამდე გამოჭერითი შეტევების პროვოცირებას არ ახდენთ.

ამხედრებული მეომარი (Mounted Combatant)[]

როცა ამხედრებული ხართ, თქვენთან დაპირისპირება ძალიან სახიფათოა. სანამ ამხედრებული ხართ და არ ხართ არაქმედუნარიანი?, თქვენ იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • ნებისმიერი არაამხედრებული არსების მიმართ, რომელიც თქვენს სახედარზე უფრო პატარაა, იარაღით ახლო შეტევების გაგორებებზე ხელსაყრელობა? გაქვთ.
 • შეგიძლიათ, თქვენი სახედრისადმი მიმართული შეტევის სამიზნე თავად გახდეთ.
 • თუკი თქვენს სახედარზე ისეთი ეფექტი იმოქმედებს, რომელიც მას ზიანის გასანახევრებლად სიმარჯვის თავდაცვითი გაგორების შესრულების შესაძლებლობას აძლევს, ის წარმატებული თავდაცვის შემთხვევაში ზიანს საერთოდ აღარ იღებს, ხოლო წარუმატებლის შემთხვევაში — მხოლოდ ნახევარს.

დამკვირვებელი (Observant)[]

თქვენ სწრაფად ამჩნევთ თქვენი გარემოს წვრილმანებს და იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • გაზარდეთ თქვენი ინტელექტი? ან სიბრძნის? ქულა 1-ით, მაქსიმუმ 20-მდე.
 • თუკი ხედავთ არსების პირს, როცა ის იმ ენაზე საუბრობს, რომელიც გესმით, შეგიძლიათ, მისი ტუჩების მოძრაობის წაკითხვით მიხვდეთ, რას ამბობს ის.
 • თქვენ +5 ბონუსს იძენთ თქვენი პასიური აღქმისა და პასიური გამოძიების ქულებზე.

მოქნილი (Resilient)[]

აირჩიეთ ერთი უნარის ქულა?. თქვენ იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • არჩეული უნარის ქულა გაზარდეთ 1-ით, მაქსიმუმ 20-მდე.
 • თქვენ გაწაფულობა? იძენთ არჩეული უნარის თავდაცვით გაგორებაში.

რიტუალების მსახრავი (Ritual Caster)[]

პრერეკვიზიტი: ინტელექტის ან სიბრძნის ქულა 13 ან მეტი

თქვენ ისწავლეთ რამდენიმე შელოცვა, რომელთა რიტუალის სახით დასახრვაც შეგიძლიათ. ეს შელოცვები რიტუალების წიგნშია ჩაწერილი, რომელიც აუცილებლად თან უნდა გქონდეთ მათი დასახრვის დროს.

ამ ნიჭის არჩევისას თქვენ იღებთ რიტუალების წიგნს, რომელშიც თქვენ მიერ არჩეული ორი 1-ლი დონის შელოცვაა შეტანილი. აირჩიეთ შემდეგი კლასებიდან ერთ-ერთი: მგოსანი?, მოციქული?, დრუიდი?, გრძნეული?, მოგვი? ან ჯადოქარი?. თქვენი შელოცვები არჩეული კლასის შელოცვების სიიდან უნდა ამოირჩიოთ და არჩეულ შელოცვებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს რიტუალის იარლიყი. ამ შელოცვებისთვის თქვენი შელოცვის უნარი დამოკიდებულია იმ კლასზე, რომელსაც აირჩევთ: ქარიზმა მგოსნისთვის, გრძნეულისა და მოგვისთვის; სიბრძნე მოციქულისა და დრუიდისთვის; ან ინტელექტი ჯადოქრისთვის.

თუკი სადმე ჩაწერილი ფორმით წააწყდებით შელოცვას, მაგალითად, ჯადოსნური შელოცვის გრაგნილს ან ჯადოქრის შელოცვების წიგნს?, შეგიძლიათ, ის შელოცვა თქვენი რიტუალების წიგნში დაამატოთ. ამისთვის აუცილებელია, ეს შელოცვა იყოს იმ კლასის შელოცვების სიაში, რომელიც აირჩიეთ, და შელოცვის დონე არ უნდა იყოს თქვენი პერსონაჟის დონის ნახევარზე (მრგვალდება მეტობით) უფრო მაღალი. ასევე ამ შელოცვას უნდა ჰქონდეს რიტუალის იარლიყი. თქვენი რიტუალების წიგნში შელოცვის გადაწერის პროცესს სჭირდება 2 საათი შელოცვის თითოეული დონისთვის და 50 ოქროს მონეტა თითოეული დონისთვის. ღირებულებაში ასახულია ის ნივთიერი კომპონენტები, რომლებსაც ხარჯავთ შელოცვაში გაწაფვის ვარჯიშისას, აგრეთვე მაღალხარისხიანი მელანი, რომელიც მის ჩასაწერად გჭირდებათ.

ველური თავდამსხმელი (Savage Attacker)[]

სვლაში ერთხელ, როდესაც იარაღით ახლო შეტევის განხორციელებისას ზიანს აგორებთ, შეგიძლიათ, ზიანის კამათელი ხელახლა გააგოროთ და გამოიყენოთ ნებისმიერი გაგორება.

გუშაგი (Sentinel)[]

თქვენ დახელოვნდით ისეთ ტექნიკებში, რომლებიც მეტოქის დაცვაში ნებისმიერი სისუსტის სათქვენოდ გამოყენების შესაძლებლობას გაძლევთ. თქვენ იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • როდესაც არსებას გამოჭერით შეტევას მოარტყამთ, არსების სიჩქარე სვლის დასრულებამდე 0 ხდება.
 • არსებები თქვენი მხრიდან გამოჭერით შეტევებს მაშინაც კი იწვევენ, თუკი თქვენი წვდომიდან გასასვლელად დახსნის მოქმედებას გამოიყენებენ.
 • როდესაც თქვენგან 5 ფუტის რადიუსში მყოფი არსება თქვენგან განსხვავებული სამიზნის მიმართ ახორციელებს შეტევას (და ამ სანიზმეს არ აქვს ეს ნიჭი), შეგიძლიათ, თქვენი რეაქცია გამოიყენოთ, რათა შემტევი არსების მიმართ იარაღით ახლო შეტევა განახორციელოთ.

მახვილმსროლი (Sharpshooter)[]

თქვენ დახელოვნდით სასროლ იარაღებში და შეგიძლიათ, ისეთი გასროლები განახორციელოთ, როგორიც სხვებისთვის წარმოუდგენელია. თქვენ იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • სასროლი იარაღებით შორი მანძილიდან სროლისას შეტევით გაგორებებს არახელსაყრელობით? აღარ ახორციელებთ.
 • თქვენი იარაღით შორი შეტევები უგულებელყოფს ნახევარ საფარს? და სამ მეოთხედ საფარს.
 • სანამ ისეთი სასროლი იარაღით განახორციელებთ შეტევას, რომელშიც გაწაფული? ხართ, შეგიძლიათ, შეტევით გაგორებაზე -5 ჯარიმა დაიდოთ. თუკი ასეთი შეტევა სამიზნეს მაინც მოხვდება, შეტევის ზიანს +10 ემატება.

დახელოვნებული (Skilled)[]

თქვენ გაწაფულობა? იძენთ ნებისმიერ 3 სასურველ უნარ-ჩვევაში? ან ხელსაწყოში? (ნებისმიერი კომბინაციით).

უჩუმარი (Skulker)[]

პრერეკვიზიტი: სიმარჯვე 13 ან მეტი

თქვენ ოსტატურად გეხერხებათ შეუჩმენვლად გადაადგილდება და იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • შეგიძლიათ, დამალვა მაშინაც სცადოთ, როდესაც მხოლოდ მსუბუქად obscured ხართ იმ არსებისგან, რომლისგან დამალვასაც ცდილობთ.
 • როდესაც არსებას ემალებით და იარაღით შორ შეტევას ააცილებთ, შეტევის მცდელობა თქვენს პოზიციას არ ააშკარავებს.
 • მკრთალი სინათლე მხედველობაზე დამოკიდებულ თქვენს აღქმის შემოწმებებს არახელსაყრელობა? არ სძენს.

შელოცვების სნაიპერი (Spell Sniper)[]

პრერეკვიზიტი: მინიმუმ ერთი შელოცვის დასახრვის უნარი

თქვენ ისწავლეთ ტექნიკები, რომლებიც განსაზღვრული შელოცვებით შეტევის გაძლიერების შესაძლებლობას გაძლევთ, და იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • როდესაც ისეთ შელოცვას სახრავთ, რომელსაც შეტევითი გაგორების შესრულება სჭირდება, შელოცვის მანძილი ორმაგდება.
 • თქვენი შელოცვებით შესრულებული შორეული შეტევები უგულებელყოფს ნახევარ საფარს? და სამ მეოთხედ საფარს.
 • თქვენ სწავლობთ ერთ გრძნებვას?, რომელსაც შეტევითი გაგორება სჭირდება. აირჩიეთ ეს გრძნებვა შემდეგი კლასებიდან: მგოსანი?, მოციქული?, დრუიდი?, გრძნეული?, მოგვი? ან ჯადოქარი?. ამ გრძნებვისთვის თქვენი შელოცვის უნარი დამოკიდებულია იმ კლასზე, რომელსაც აირჩევთ: ქარიზმა მგოსნისთვის, გრძნეულისა და მოგვისთვის; სიბრძნე მოციქულისა და დრუიდისთვის; ინტელექტი ჯადოქრისთვის.

გამძლე (Tough)[]

ამ ნიჭის მიღებისას თქვენი სიცოცხლის ქულების მაქსიმუმი იზრდება თქვენი პერსონაჟის დონის ორჯერ მეტით. როგორც კი შემდგომ დონეს მოიმატებთ, თქვენი სიცოცხლის ქულების მაქსიმუმი დამატებით 2 სიცოცხლის ქულით გაიზრდება.

ომის მსახრავი (War Caster)[]

პრერეკვიზიტი: მინიმუმ ერთი შელოცვის? დასახრვის? უნარი

თქვენ შუა ბრძოლის დროს შელოცვების დასახრვაში ივარჯიშეთ და ისწავლეთ ტექნიკები, რომლებიც შემდეგ უპირატესობებს გძენენ:

 • თქვენ ხელსაყრელობა? გაქვთ გამძლეობის თავდაცვით გაგორებებზე, რომლებსაც ზიანის მიღებისას შელოცვაზე თქვენი კონცენტრაციის შესანარჩუნებლად ასრულებთ.
 • შეგიძლიათ, შელოცვების სომატური კომპონენტები მაშინაც შეასრულოთ, როდესაც ორივე ხელში იარაღები ან ფარი გიკავიათ.
 • როდესაც მტრული არსების მოძრაობა თქვენგან გამოჭერითი შეტევის? პროვოცირებას იწვევს, შეგიძლიათ, თქვენი რეაქცია ამ არსებისადმი შელოცვის დასასახრად გამოიყენოთ, ნაცვლად ჩვეული გამოჭერითი შეტევის განხორციელებისა. შელოცვის დასახრვის დრო აუცილებლად უნდა იყოს 1 მოქმედება და ის აუცილებლად მხოლოდ იმ არსებას უნდა უმიზნებდეს.

იარაღის ნიჭები[]

არბალეტის ექსპერტი (Crossbow Expert)[]

თქვენ არბალეტის ხმარებაში ივარჯიშეთ და მიიღეთ შემდეგი უპირატესობები:

 • თქვენ უგულებელყოფთ იმ არბალეტების გადატენვის მახასიათებელს, რომლებშიც გაწაფული ხართ.
 • მტრულად განწყობილი არსებისგან 5 ფუტის რადიუსში ყოფნა თქვენი შორეული შეტევის გაგორებებს არახელსაყრელობა? არ სძენს.
 • როდესაც შეტევით მოქმედებას იყენებთ და ერთ ხელში დასაჭერი იარაღით უტევთ, შეგიძლიათ, ბონუს-მოქმედება გამოიყენოთ, რათა იმ ხელის არბალეტით შეუტიოთ, რომელიც უკვე გიჭირავთ.

გრძელი იარაღების ოსტატი (Polearm Master)[]

You can keep your enemies at bay with reach weapons. You gain the following benefits:

When you take the Attack action and attack with only a glaive, halberd, quarterstaff or spear, you can use a bonus action to make a melee attack with the opposite end of the weapon. This attack uses the same ability modifier as the primary weapon. The weapon's damage die for this attack is a d4, and the attack deals bludgeoning damage. This attack uses the same ability modifier as the primary attack.

 • While you are wielding a glaive, halberd, pike, quarterstaff or spear, other creatures provoke an opportunity attack from you when they enter the reach you have with that weapon.

ფარის ოსტატი (Shield Master)[]

You use shields not just for protection but also for offense. You gain the following benefits while you are wielding a shield:

 • If you take the Attack action on your turn, you can use a bonus action to try to shove a creature within 5 feet of you with your shield.
 • If you aren't incapacitated, you can add your shield's AC bonus to any Dexterity saving throw you make against a spell or other harmful effect that targets only you.
 • If you are subjected to an effect that allows you to make a Dexterity saving throw to take only half damage, you can use your reaction to take no damage if you succeed on the saving throw, interposing your shield between yourself and the source of the effect.

ფუნდუკებში მემუშტიკრივე (Tavern Brawler)[]

Accustomed to rough-and-tumble fighting using whatever weapons happen to be at hand, you gain the following benefits:

 • Increase your Strength or Constitution score by 1, to a maximum of 20.
 • You are proficient with improvised weapons.
 • Your unarmed strikes use a d4 for damage.
 • When you hit a creature with an unarmed strike or an improvised weapon on your turn, you can use a bonus action to attempt to grapple the target. A grapple check is a Strength (Athletics) check contested by the target's Strength (Athletics) or Dexterity (Acrobatics) check.

იარაღების ოსტატი (Weapon Master)[]

თქვენ ბევრი ივარჯიშეთ სხვადასხვა იარაღის ფლობაში და შეიძინეთ შემდეგი უპირატესობები:

აბჯრის ნიჭები[]

მსუბუქად შეაბჯრული (Lightly Armored)[]

თქვენ მსუბუქი აბჯრის გამოყენებაში დაოსტატდით და შეიძინეთ შემდეგი უპირატესობები:

საშუალოდ შეაბჯრული (Moderately Armored)[]

პრერეკვიზიტი: მსუბუქ აბჯარში? გაწაფულობა?

თქვენ საშუალო აბჯრისა და ფარების გამოყენებაში დაოსტატდით და შეიძინეთ შემდეგი უპირატესობები:

საშუალო აბჯრის ოსტატი (Medium Armor Master)[]

პრერეკვიზიტი: საშუალო აბჯარში? გაწაფულობა?

თქვენ საშუალო აბჯარში მოძრაობაში ივარჯიშეთ, რათა მიგეღოთ შემდეგი უპირატესობები

 • საშუალო აბჯრის? ცმისას არახელსაყრელობა? აღარ გაქვთ თქვენი სიმარჯვის (მალვის) შემოწმებებზე.
 • როდესაც საშუალო აბჯარი გაცვიათ, შეგიძლიათ, თქვენს აბჯრის თანრიგს (AC) 2-ის ნაცვლად 3 დაუმატოთ, თუკი თქვენი სიმარჯვე 16 ან უფრო მაღალია.

მძიმედ შეაბჯრული (Heavily Armored)[]

პრერეკვიზიტი: საშუალო აბჯარში? გაწაფულობა?

თქვენ მძიმე აბჯრის გამოყენებაში დაოსტატდით და შეიძინეთ შემდეგი უპირატესობები:

მძიმე აბჯრის ოსტატი (Heavy Armor Master)[]

პრერეკვიზიტი: მძიმე აბჯარში? გაწაფულობა?

შეგიძლიათ, თქვენი აბჯარი ისეთი შეტევების მოსაგერიებლად გამოიყენოთ, რომლებიც სხვებს მოკლავდა. თქვენ იძენთ შემდეგ უპირატესობებს:

 • თქვენი ძალის? ქულა იზრდება 1-ით, მაქსიმუმ 20-მდე.
 • როდესაც მძიმე აბჯარი? გაცვიათ, ბლაგვი, მჩხვლეტი და მსერავი ზიანი, რომელსაც არაჯადოსნური იარაღებით იღებთ, მცირდება 3-ით.

რასობრივი ნიჭები[]

უხვი იღბალი (Bountiful Luck)[]

(Xanathar's Guide to Everything)

პრერეკვიზიტი: ქონდრისკაცი

Your people have extraordinary luck, which you have learned to mystically lend to your companions whenever you see them falter. You're not sure how you do it, you just wish it, and it happens. Surely a sign of fortune's favor!

When an ally you can see within 30 feet of you rolls a 1 on the d20 for an attack roll, an ability check, or a saving throw, you can use your reaction to let the ally reroll the die. The ally must use the new roll.

When you use this ability, you can't use your Lucky racial trait before the end of your next turn.

დრაკონული ძრწოლა (Dragon Fear)[]

(Xanathar's Guide to Everything)

პრერეკვიზიტი: დრაკონშობილი

When angered, you radiate menace. You gain the following benefits:

 • Increase your Strength, Constitution, or Charisma score by 1, to a maximum of 20.
 • Instead of exhaling destructive energy, you can expend a use of your Breath Weapon trait to roar, forcing each creature of your choice within 30 feet of you to make a Wisdom saving throw (DC 8 + your proficiency bonus + your Charisma modifier). A target automatically succeeds on the save if it can't hear or see you. On a failed save, a target becomes frightened for 1 minute. If the frightened target takes any damage, it can repeat the saving throw, ending the effect on itself on a success.

დრაკონული კანი (Dragon Hide)[]

(Xanathar's Guide to Everything)

პრერეკვიზიტი: დრაკონშობილი

You manifest scales and claws reminiscent of your draconic ancestors. You gain the following benefits:

 • Increase your Strength, Constitution, or Charisma score by 1, up to a maximum of 20.
 • Your scales harden. While you aren't wearing armor, you can calculate your AC as 13 + your Dexterity modifier. You can use a shield and still gain this benefit.
 • You can grow retractable claws from the tips of your fingers. Extending or retracting the claws requires no action. The claws are natural weapons, which you can use to make unarmed strikes. If you hit with them, you deal slashing damage equal to 1d4 + your Strength modifier, instead of the normal bludgeoning damage for an unarmed strike.

დროუს უმაღლესი მაგია (Drow High Magic)[]

(Xanathar's Guide to Everything)

პრერეკვიზიტი: ელფი (დროუ)

You learn more of the magic typical of dark elves. You learn the Detect Magic spell and can cast it at will, without expending a spell slot. You also learn Levitate and Dispel Magic, each of which you can cast once without expending a spell slot. You regain the ability to cast the spell in this way when you finish a long rest. Charisma is your spellcasting ability for these spells.

ჯუჯური მხნეობა (Dwarven Fortitude)[]

(Xanathar's Guide to Everything)

პრერეკვიზიტი: ჯუჯა

You have the blood of dwarf heroes flowing through your veins. You gain the following benefits:

 • Increase your Constitution score by 1, to a maximum of 20.
 • Whenever you take the Dodge action in combat, you can spend one Hit Die to heal yourself. Roll the die, add your Constitution modifier, and regain a number of hit points equal to the total (minimum of 1).

ელფური სიზუსტე (Elven Accuracy)[]

(Xanathar's Guide to Everything)

პრერეკვიზიტი: ელფი

The accuracy of elves is legendary, especially that of elf archers and spellcasters. You have uncanny aim with attacks that rely on precision rather than brute force. You gain the following benefits:

 • Increase your Dexterity, Intelligence, Wisdom, or Charisma score by 1, to a maximum of 20
 • Whenever you have advantage on an attack roll using Dexterity, Intelligence, Wisdom, or Charisma, you can reroll one of the dice once.

გაქრობა (Fade Away)[]

(Xanathar's Guide to Everything)

პრერეკვიზიტი: გნომი

Your people are clever, with a knack for illusion magic. You have learned a magical trick for fading away when you suffer harm. You gain the following benefits:

 • Increase your Dexterity or Intelligence score by 1, to a maximum of 20.
 • Immediately after you take damage, you can use a reaction to magically become invisible until the end of your next turn or until you attack, deal damage, or force someone to make a saving throw. Once you use this ability, you can't do so again until you finish a short or long rest.

Fey Teleportation[]

(Xanathar's Guide to Everything)

Prerequisite: Elf (high)

Your study of high elven lore has unlocked fey power that few other elves possess, except your eladrin cousins. Drawing on your fey ancestry, you can momentarily stride through the Feywild to shorten your path from one place to another. You gain the following benefits:

 • Increase your Intelligence or Charisma score by 1, to a maximum of 20.
 • You learn to speak, read, and write Sylvan
 • You learn the Misty Step spell and can cast it once without expending a spell slot. You regain the ability to cast it in this way when you finish a short or long rest. Intelligence is your spellcasting ability for this spell.

Flames of Phlegethos[]

(Xanathar's Guide to Everything)

Prerequisite: Tiefling

You learn to call on hellfire to serve your commands. You gain the following benefits:

 • Increase your Intelligence or Charisma score by 1, to a maximum of 20.
 • When you roll fire damage for a spell you cast, you can reroll any roll of 1 on the fire damage dice, but you must use the new roll, even if it is another 1.
 • Whenever you cast a spell that deals fire damage, you can cause flames to wreathe you until the end of your next turn. The flames don't harm you or your possessions, and they shed bright light out to 30 feet and dim light for an additional 30 feet. While the flames are present, any creature within 5 feet of you that hits you with a melee attack takes 1d4 fire damage.

Infernal Constitution[]

(Xanathar's Guide to Everything)

Prerequisite: Tiefling

Fiendish blood runs strong in you, unlocking a resilience akin to that possessed by some fiends. You gain the following benefits:

 • Increase your Constitution score by 1, up to a maximum of 20.
 • You have resistance to cold damage and poison damage.
 • You have advantage on saving throws against being poisoned.

Orcish Fury[]

(Xanathar's Guide to Everything)

Prerequisite: Half-orc

Your fury burns tirelessly. You gain the following benefits:

 • Increase your Strength or Constitution score by 1, up to a maximum of 20.
 • When you hit with an attack made with a simple or martial weapon, you can roll one of the weapon's damage dice an additional time and add it as extra damage of the weapon's damage type. Once you use this ability, you can't use it again until you finish a short or long rest.
 • Immediately after you use your Relentless Endurance trait, you can use your reaction to make one weapon attack.

Prodigy[]

(Xanathar's Guide to Everything)

Prerequisite: Half-elf, half-orc or human

You have a knack for learning new things. You gain the following benefits:

 • You gain one skill proficiency of your choice, one tool proficiency of your choice, and fluency in one language of your choice.
 • Choose one skill in which you have proficiency. You gain expertise with that skill, which means your proficiency bonus is doubled for any ability check you make with it. The skill you choose must be one that isn't already benefiting from a feature, such as Expertise, that doubles your proficiency bonus.

Second Chance[]

(Xanathar's Guide to Everything)

Prerequisite: Halfling

Fortune favors you when someone tries to strike you. You gain the following benefits:

 • Increase your Dexterity, Constitution, or Charisma score by 1, to a maximum of 20.
 • When a creature you can see hits you with an attack roll, you can use your reaction to force that creature to reroll. Once you use this ability, you can't use it again until you roll initiative at the start of combat or until you finish a short or long rest.

Squat Nimbleness[]

(Xanathar's Guide to Everything)

Prerequisite: Dwarf or a Small race

You are uncommonly nimble for your race. You gain the following benefits:

 • Increase your Strength or Dexterity score by 1, to a maximum of 20.
 • Increase your walking speed by 5 feet.
 • You gain proficiency in the Acrobatics or Athletics skill (your choice).
 • You have advantage on any Strength (Athletics) or Dexterity (Acrobatics) check you make to escape from being grappled.

Svirfneblin Magic[]

(Mordenkainen's Tome of Foes)

Prerequisite: Gnome (deep gnome)

 • You have inherited the innate spellcasting ability of your ancestors. This ability allows you to cast Nondetection on yourself at will, without needing a material component. You can also cast each of the following spells once with this ability: Blindness/Deafness, Blur, and Disguise Self. You regain the ability to cast these spells when you finish a long rest. Intelligence is your spellcasting ability for these spells, and you cast them at their lowest possible levels.

Wood Elf Magic[]

(Xanathar's Guide to Everything)

Prerequisite: Elf (wood)

You learn the magic of the primeval woods, which are revered and protected by your people. You learn one druid cantrip of your choice. You also learn the longstrider and Pass without Trace spells, each of which you can cast once without expending a spell slot. You regain the ability to cast these two spells in this way when you finish a long rest. Wisdom is your spellcasting ability for all three spells.

სამყაროსთვის დამახასიათებელი ნიჭები[]

Aberrant Dragonmark[]

(Wayfinder's Guide to Eberron)

Prerequisite: No existing dragonmark.

You have manifested an aberrant dragonmark. Determine its appearance and the flaw associated with it. You gain the following benefits:

 • Increase your Constitution score by 1, to a maximum of 20.
 • You learn a cantrip from the sorcerer spell list. In addition, choose a 1st-level spell from the sorcerer spell list. You learn that spell and can cast it at its lowest level. Once you cast it, you must finish a long rest before you can cast it again. Constitution is your spellcasting ability for these spells.
 • You can increase the power of your aberrant spells at the risk of your own vitality. When you cast a spell with your aberrant mark, you can use one of your Hit Dice to increase the spell’s level by 1. Immediately after you cast the spell, roll the Hit Die. You take damage equal to the number rolled.

Greater Dragonmark[]

(Wayfinder's Guide to Eberron)

Prerequisite: 8th level, have a dragonmark

Your dragonmark has grown in size and power. This enhances your existing dragonmark, and the benefits are based on the mark that you already possess. A greater dragonmark provides the following benefits:

 • The die type of your dragonmarked Intuition Die increases by one.
 • Increase one ability score by 1, to a maximum of 20. The abilities available to you are based on your mark, as shown on the Greater Dragonmark Benefits table.
 • You learn a set of spells, each of which you can cast once without expending a spell slot or using a material component. The list of spells, the spellcasting ability for them, and the type of rest you must complete to regain the use of these spells are shown on the Greater Dragonmark Benefits table.
 • To cast Leomund's Secret Chest using this feat and the Mark of Warding, you must have a Siberys dragonshard with a value of at least 100 gp. It serves as a focus for the spell and replaces the tiny chest's replica.
Dragonmark Ability Spells Spellcasting Ability Rest Required
Detection Charisma or Intelligence See InvisibilityTrue Seeing Intelligence Long
Finding Dexterity, Strength, or Wisdom Locate CreatureFind the Path Wisdom Long
Handling Dexterity or Wisdom Beast SenseDominate Beast Wisdom Long
Healing Dexterity or Wisdom Mass Healing WordGreater Restoration Wisdom Long
Hospitality Charisma or Dexterity SanctuaryMordenkainen's Magnificent Mansion Charisma Long
Making Dexterity or Intelligence FabricateCreation Intelligence Long
Passage Dexterity or Constitution BlinkTeleportation Circle Constitution Long
Scribing Intelligence or Charisma SendingTongues Intelligence Long or Short
Sentinel Strength or Wisdom Compelled DuelWarding Bond Wisdom Long or Short
Shadow Charisma or Dexterity NondetectionMislead Charisma Long
Storm Charisma or Dexterity Control WaterControl Winds Charisma Long
Warding Dexterity or Intelligence KnockGlyph of Warding, Leomund's Secret Chest* Intelligence Long

Revenant Blade[]

(Wayfinder's Guide to Eberron)

Prerequisite: Elf

 • Increase your Dexterity or Strength score by 1, to a maximum of 20.
 • While wielding a double-bladed weapon with two hands, the weapon has the finesse trait for your attacks with it, and you gain +1 AC.
 • On your turn, when you use a bonus action to make a melee attack with the blade at the opposite end of the weapon, the weapon’s damage die for this attack increases to 2d4, instead of 1d4.
Advertisement