D&D Georgia
Advertisement
D&D Georgia
სასურველი არსების მოსაძებნად გამოიყენეთ CTRL + F

შენიშვნა: არსებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების სანახავად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა საიტი, მაგალითად, 5etools, Roll20, donjon და ა.შ.

ამ სტატიაში თავმოყრილია Dungeons & Dragons-ის არსებები და ურჩხულები (ე.წ. „მონსტრები“) ბევრი სხვადასხვა წიგნიდან. ჯერჯერობით ეს მხოლოდ სიაა, ბესტიარიუმი, რომელიც დაყოფილია არსებათა ტიპების მიხედვით, და ნელ-ნელა ვთარგმნი.

რამდენიმე შენიშვნა არსებათა სახელების თარგმნასთან დაკავშირებით:

 1. იმ არსებებს, რომელთა სახელიც უბრალო ბგერათა გამოგონილი კომბინაციაა, პირდაპირი ტრანსლიტერაციით ვთარგმნი, ანუ ისე, როგორც დაიწერებოდა და წაიკითხებოდა ქართულად. ასეთია, მაგალითად, „ჩუული“ (ინგლ. Chuul)
 2. რაც შეეხებათ იმ არსებებს, რომელთა სახელებსაც განსაზღვრული ეტიმოლოგიური ან სემანტიკური მნიშვნელობა აქვთ, მაქსიმალურად ვთარგმნი მათი მნიშვნელობების მიხედვით, რათა ქართულ ენაშიც გამოჩნდეს მათი სახელის არსი. ასეთია, მაგალითად, „მხილველი“ (ინგლ. Beholder), თუმცა მესმის, რომ მსგავსი თარგმანის სისწორესა თუ სიზუსტეზე პრეტენზია არ უნდა მქონდეს, ამიტომ ასეთ შემთხვევებშიც ყოველი შესატყვისის მერე ფრჩხილებში მაქვს მითითებული მათი ტრანსლიტერაციული ვარიანტი — მაგალითად, „ბიჰოლდერი“.
 3. გარდა ამისა, რეალურად არსებული სახეობების შემთხვევაში არსებათა სახელები ნათარგმნი მაქვს არა პირდაპირ, არამედ მათი ქართული შესატყვისების მიხედვით. ასე, მაგალითად, „Brown Bear“ იქნება არა „ყავისფერი დათვი“, არამედ „მურა დათვი“; „Polar Bear“ იქნება „თეთრი დათვი“ და არა — „პოლარული“, რადგან ქართულში ასე გამოიყენება და ასეა დამკვიდრებული.
 4. გამუქებული თარგმანები განსაკუთრებით არ მომწონს ან პრობლემურია და მათ მოგვიანებით მივუბრუნდები.

აბერაციები (Aberrations)[]

 • Aberration — აბერაცია
  • Aboleth — აბოლეთი
  • Balhannoth — ბალჰანოთი
  • Beholder — მხილველი (ბიჰოლდერი)
  • Belashyrra — ბელაშირა
  • Berbalang — ბერბალანგი
  • Berlain Shadowdusk — ბერლეინ ბნელბინდი / ბინდიანი / ბინდბუნდი (შადოუდასქი)
  • Blue Slaad — ლურჯი სლაადი
  • Captain N'ghathrod — კაპიტანი ნ'გათროდი
  • Cassiok Shadowdusk — კასიოკ ბნელბინდი / ბინდიანი / ბინდბუნდი (შადოუდასქი)
  • Chaos Quadrapod — ქაოსის ოთხფეხა (კვადრაპოდი)
  • Choker — მგუდავი (ჩოუქერი)
  • Chuul — ჩუული
  • Cloaker — ლაბდიანი (ქლოუქერი)
  • Death Kiss — სიკვდილის კოცნა
  • Dolgaunt — დოლგანტი
  • Dolgrim — დოლგრიმი
  • Dyrrn — დირნი
  • Elder Brain — უხუცესი/უფროსი ტვინი
  • Flumph — ფლამფი
  • Flying Horror — მფრინავი საშინელება
  • Gauth — გაუსიაქ „th“ ბევრად უფრო „ს-დ“ გამოითქმის, ვიდრე „თ-დ“
  • Gazer — მამზერი (გეიზერი)ის, ვინც უმზერს
  • Gibbering Mouther — მბოდავი მოუბნე (ჯიბერინგ მაუსერი)
  • Grell — გრელი
  • Hashalaq Quori — ჰაშალაქ კვორი
  • Intellect Devourer — ინტელექტის მჭამელი (დივაურერი)
  • Ixitxachitl — იქსითზაჩითლი
  • Ixitxachitl Cleric — იქსითზაჩითლი მოციქული (კლერიკი)
  • Kalaraq Quori — კალარაქ კვორი
  • Mind Flayer — გონმტყავებელი (მაინდ ფლეიერი)Mind + Flayer = გონი + გამტყავებელი
  • Mind Flayer Arcanist — გონმტყავებელი არკანისტი
  • Mind Flayer Psion — გონმტყავებელი ფსიონი / (ფ)საიონი
  • Mindwitness — გონთამხილავი (მაინდვიტნესი)
  • Morkoth — მორკოთი / მორკოსი
  • Mr. Dory — მისტერ / ბატონი დორი
  • Neogi — ნიოგი
  • Neogi Hatchling — ნიოგის წიწილი (ჰაჩლინგი)
  • Neogi Master — ნიოგი ბატონი
  • Neothelid — ნიოთელიდი / ნეოთელიდი
  • Nihiloor — ნაიჰელური /ˈnaɪhɛlʊər/
  • Nothic — ნოთიქი / ნოსიქი
  • Otyugh — ოთიაგი
  • Red Slaad — წითელი სლაადი
  • Reduced-Threat Aboleth — ნაკლებად სახიფათო აბოლეთი
  • Reduced-Threat Beholder — ნაკლებად სახიფათო მხილველი (ბიჰოლდერი)
  • Reduced-Threat Otyugh — ნაკლებად სახიფათო ოთიაგი
  • Shadow Horror — ლანდი-საშინელება
  • Skittering Horror — მორბედი საშინელება„მორბენალს“ ნიშნავს. Skittering-ის მთლად ზუსტ შესატყვისს ვერ მივაკვლიე
  • Skum — სკამი
  • Slaad Tadpole — თავკომბალა სლაადი
  • Spectator — მაცქერალი (სპექტეიტორი)
  • Star Spawn Grue — მნათობშობილი მზარავი (გრუ)
  • Star Spawn Hulk — მნათობშობილი ზორბა (ჰალკი)
  • Star Spawn Larva Mage — მნათობშობილი ლარვა ჯადოსანი
  • Star Spawn Mangler — მნათობშობილი მკუწავი (მენგლერი)
  • Star Spawn Seer — მნათობშობილი მისანი
  • Tsucora Quori — ცუკორა კვორი
  • Ulitharid — ულითარიდი
  • Vampiric Ixitxachitl — ვამპირული იქსითზაჩითლი
  • Vampiric Ixitxachitl Cleric — ვამპირული იქსითზაჩითლი მოციქული (კლერიკი)
  • Xanathar — ზენათარი / ზანათარი
  • Death Slaad (shapechanger) — სიკვდილის სლაადი
  • Gray Slaad (shapechanger) — რუხი სლაადი
  • Green Slaad (shapechanger) — მწვანე სლაადი

მხეცები (Beasts)[]

 • Beast — მხეცი
  • Allosaurus — ალოზავრი
  • Almiraj — ალმირაჟი
  • Amphisbaena — ამფისბენა
  • Ankylosaurus — ანკილოზავრი
  • Ape — მაიმუნი, ადამიანის მსგავსი მაიმუნი
  • Armored Saber-Toothed Tiger — ჯავშნიანი ხმალკბილა ვეფხვი
  • Aurochs — ტური, პირველყოფილი ძროხა (აუროქსი)
  • Awakened Brown Bear — გამოღვიძებული მურა დათვი
  • Awakened Elk — გამოღვიძებული ცხენირემი, ლოსი
  • Awakened Giant Wasp — გამოღვიძებული გიგანტური კრაზანა
  • Awakened Rat — გამოღვიძებული ვირთხა
  • Axe Beak — ცულნისკარტა
  • Baboon — ბაბუინი, პავიანი
  • Badger — მაჩვი
  • Barnacle Bess — კიბორჩხალა ბესი
  • Bat — ღამურა
  • Black Bear — შავი დათვი, ბარიბალი
  • Blood Hawk — ქორსისხლა, სისხლის ქორი
  • Boar — ტახი, გარეული ღორი
  • Brontosaurus — ბრონტოზავრი
  • Brown Bear — მურა დათვი
  • Camel — აქლემი
  • Cat — კატა
  • Cave Bear — მღვიმური დათვი
  • Centipede — მრავალფეხა
  • Clawfoot — ბრჭყალფეხა
  • Constrictor Snake — მახრჩობელა გველი, კონსტრიქტორი
  • Coral Snake — მარჯნისფერი ასპიტი
  • Cow — ძროხა
  • Crab — კიბორჩხალა
  • Crag Cat — კლდის კატა
  • Cranium Rat — უთავისქალო ვირთხა
  • Crayfish — მდინარის კიბო
  • Crocodile — ნიანგი
  • Crow — ყვავი
  • Deep Rothé — მიწისქვეშა როთეი
  • Deer — ირემი
  • Deinonychus — დაინონიკი
  • Diatryma — დიატრიმა
  • Dimetrodon — დიმეტროდონი
  • Dire Wolf — მგელსაზარა (დაირ ვულფი)„საზარელი მგელია“ Dire Wolf და Game of Thrones-ის ქართულ თარგმანშია „მგელსაზარა“. მგონი, ძალიან უხდება
  • Dolphin — დელფინი
  • Draft Horse — მუშა ცხენი
  • Eagle — არწივი
  • Elder Giant Lizard — უფროსი გიგანტური ხვლიკი
  • Elephant — სპილო
  • Elk — ცხენირემი, ლოსი
  • Enormous Tentacle — უზარმაზარი საცეცი
  • Falcon — შავარდენი
  • Fastieth — ფასტიეთი
  • Female Steeder — დედალი სტიდერი
  • Fire Beetle — ცეცხლოვანი ხოჭო
  • Fish — თევზი
  • Fly — ბუზი
  • Flying Monkey — მფრინავი მაიმუნი
  • Flying Snake — მფრინავი გველი
  • Flying Spider — მფრინავი ობობა
  • Frog — ბაყაყი
  • Goat — თხა
  • Golden Stag — ოქროსფერი ხარირემი
  • Guthash — გუთაში
  • Hadrosaurus — ჰადროზავრი
  • Haungharassk — ჰონგარასკი
  • Hawk — ქორი
  • Hellwasp Grub — ჯოჯოკრაზანას (ჰელვასპის) მატლი
  • Huge Giant Crab — უზარმაზარი გიგანტური კიბორჩხალა
  • Huge Polar Bear — უზარმაზარი თეთრი დათვი
  • Hulking Crab — ზორბა კიბორჩხალა
  • Hunter Shark — მონადირე ზვიგენი
  • Hyena — აფთარი
  • Ice Spider — ყინულის ობობა
  • Ice Spider Queen — ყინულის ობობათა დედოფალი
  • Jackal — ტურა
  • Jaculi — ჯაკული
  • Killer Whale — ცელნამგალა ვეშაპი
  • Lightning Eel — ელვის გველთევზა
  • Lion — ლომი
  • Lizard — ხვლიკი
  • Male Steeder — მამალი სტიდერი
  • Mammoth — მამონტი
  • Mastiff — მასტიფი
  • Maxeene — მაქსინი
  • Mule — ჯორი
  • Obliteros — ობლიტეროსი
  • Octopus — რვაფეხა
  • Onyx — ონიქსი
  • Owl — ბუ
  • Ox — ხარი
  • Panther — პანთერა
  • Peacock — ფარშავანგი
  • Piccolo — პიკოლო
  • Pig — ღორი
  • Plesiosaurus — პლეზიოზავრი
  • Poisonous Snake — შხამიანი გველი
  • Polar Bear — თეთრი დათვი
  • Pony — პონი
  • Pteranodon — პტერანოდონი
  • Quetzalcoatlus — კეცალკოატლი
  • Quipper — ნაკვესა (კვიპერი)„quip“ არის ენამახვილური შენიშვნა, ხუმრობა. „ნაკვესიც“ იმავეს ნიშნავს
  • Rat — ვირთხა
  • Raven — ყორანი
  • Reef Shark — რიფის ზვიგენი
  • Rhinoceros — მარტორქა
  • Riding Horse — საფერხე ცხენი
  • Riding Lizard — საფერხე ხვლიკი
  • Rocktopus — ქვაფეხა (როქტოპუსი)
  • Rothé — როთეი
  • Saber-Toothed Tiger — ხმალკბილა ვეფხვი
  • Sangzor — სანგზორი
  • Scorpion — მორიელი
  • Sea Eel — ზღვის გველთევზა
  • Sea Horse — ცხენთევზა
  • Shark — ზვიგენი
  • Sheep — ცხვარი
  • Sled Dog — მარხილის/შესაბმელი ძაღლი
  • Snapping Turtle —
  • Snow Leopard — ირბისი, თოვლის ლეოპარდი
  • Space Hamster — სფეის-ჰამსტერი„ჰამსტერი“ კია „ზაზუნა“, მარა ეს „სფეის“ რა შუაშია? :დ
  • Spider — ობობა
  • Spider King — ობობების მეფე/ხელმწიფე
  • Stegosaurus — სტეგოზავრი
  • Stench Kow — მყრალი ძროხა
  • Stirge — სტირჯი
  • Subterranean Lizard — მიწისქვეშა ხვლიკი
  • Sylgar — სილგარი
  • Tiger — ვეფხვი
  • Traxigor — ტრაქსიგორი
  • Tressym — ტრესიმი
  • Triceratops — ტრიცერატოპსი
  • Tyrannosaurus Rex — ტირანოზავრი რექსი
  • Velociraptor — ველოცირაპტორი
  • Vulture — სვავი
  • Warhorse — საომარი ცხენი
  • Wasp — კრაზანა
  • Weasel — სინდიოფალა
  • White Moray Eel — თეთრი მურენა (გველთევზას სახეობა)
  • Wild Dog — ველური ძაღლი
  • Wolf — მგელი
  • Wolf Spider — ობობა-მგელი
  • Yak — იაკი
  • Young Bulette — ახალგაზრდა ბულეტი
  • Young Winter Wolf — ახალგაზრდა ზამთრის მგელი
  • Zebra — ზებრა

ზეციურები (Celestials)[]

 • Celestial — ზეციური
  • Archon of the Triumvirate — ტრიუმვირატის არქონტი
  • Battleforce Angel — მებრძოლი ანგელოზი
  • Couatl — კოატლი
  • Deathpact Angel
  • Deva — დევა/დეივა
  • Eku — ეკუ
  • Fazrian — ფაზრიანი
  • Felidar — ფელიდარი
  • Firemane Angel — ალთმიანი ანგელოზი
  • Hollyphant — სპეტაკილო (ჰოლიფანტი)თუ დიენდის შემქმნელები გვტროლავენ „ჰოლიფანტის“ (წმინდა სპილოს) შექმნით, ბარემ ჩვენც გავტროლოთ და „სპეტაკი (წმინდა) სპილო“ გავანეოლოგიზმოთ, მმ?
  • Ki-rin — კი-რინი
  • Lulu — ლულუ
  • Lumalia — ლუმალია
  • Pegasus — პეგასი
  • Planetar — პლანეტარი
  • Radiant Idol — მასხივებელი კერპი
  • Solar — სოლარი
  • The Abbot — აბატი
  • Unicorn — ცალრქა, ცალრქიანი ცხენი (იუნიქორნი)
  • Aurelia (angel) — აურელია (ანგელოზი)
  • Empyrean (titan) — ემპირეა (ტიტანი)

გებულები (Constructs)[]

 • Construct — გებული
  • Animated — ცოცხალი/ანიმირებული
  • Animated Armor — ცოცხალი აბჯარი
  • Animated Ballista — ცოცხალი ბალისტა/ლოდსატყორცნი
  • Animated Halberd — ცოცხალი ალებარდა
  • Animated Jade Serpent — ცოცხალი ნეფრიტის გველი
  • Animated Object (Huge) — ცოცხალი საგანი (უზარმაზარი)
  • Animated Object (Large) — ცოცხალი საგანი (დიდი)
  • Animated Object (Medium) — ცოცხალი საგანი (საშუალო)
  • Animated Object (Small) — ცოცხალი საგანი (პატარა)
  • Animated Object (Tiny) — ცოცხალი საგანი (ციცქნა)
  • Animated Staff — ცოცხალი კვერთხი
  • Animated Statue of Lolth — ლოლთის ცოცხალი ქანდაკება
  • Animated Stove — ცოცხალი ღუმელი
  • Animated Table — ცოცხალი მაგიდა
  • Animated Wand — ცოცხალი ჯოხი
  • Baba Lysaga's Creeping Hut — ბაბა ლ(ა)ისაგას მცოცავი ქოხი
  • Bore Worm — ძვლების ჭია
  • Bronze Scout — ბრინჯაოს მსტოვარი
  • Broom of Animated Attack — ცოცხალი შეტევის ცოცხი
  • Cadaver Collector — გვამთა შემგროვებელი
  • Clay Gladiator — თიხის გლადიატორი
  • Clay No-Face — თიხის უსახო
  • Clockwork Behir — მექანიკური/მოსამართი ბეჰირი
  • Clockwork Dragon — მექანიკური/მოსამართი დრაკონი
  • Clockwork Mule — მექანიკური/მოსამართი ჯორი
  • Crystal Battleaxe — ბროლის ჩუგლუგი
  • Duergar Hammerer — მეუროვე დუერგარი
  • Duergar Screamer — მყვირალა დუერგარი
  • Duodrone — დუოდრონი
  • Expeditious Messenger — მარდი მაცნე
  • Flying Dagger — მფრინავი ხანჯალი
  • Flying Shield — მფრინავი ფარი
  • Flying Staff — მფრინავი კვერთხი
  • Flying Sword — მფრინავი ხმალი
  • Flying Trident — მფრინავი სამკაპი
  • Gargantuan Rug of Smothering — ვეება მგუდავი ხალიჩა
  • Golem — გოლემი
   • Amber Golem — ქარვის გოლემი
   • Clay Golem — თიხის გოლემი
   • Crystal Golem — ბროლის გოლემი
   • Fiendish Flesh Golem — ავშობილი ხორცის გოლემი
   • Flesh Golem — ხორცის გოლემი
   • Huge Stone Golem — უზარმაზარი ქვის გოლემი
   • Iron Golem — რკინის გოლემი
   • Mad Golem — შმაგი გოლემი
   • Stone Golem — ქვის გოლემი
  • Guardian Portrait — მცველი პორტრეტი
  • Halaster Horror — ჰალასტერის საშინელება
  • Halaster Puppet — ჰალასტერის თოჯინა
  • Hellfire Engine — ჯოჯოხეთური ცეცხლის ძრავი
  • Helmed Horror — მუზარადიანი საშინელება
  • Homunculus — ჰომუნკულუსი
  • Homunculus Servant — მსახური ჰომუნკულუსი
  • Iron Cobra — რკინის კობრა
  • Iron Defender — რკინის მცველი
  • Iron Spider — რკინის ობობა
  • Joho — იოჰო/ჯოჰო (ვერ მივაგენი ამის გამოთქმას)
  • Keg Robot — რობოტი-კასრი
  • Living Burning Hands — ცოცხალი მწველი ხელები
  • Living Cloudkill — ცოცხალი მომაკვდინებელი ღრუბელი
  • Living Iron Statue — ცოცხალი რკინის ქანდაკება
  • Living Lightning Bolt — ცოცხალი ელვა
  • Living Unseen Servant — ცოცხალი უხილავი მსახური
  • Loading Rig — სატვირთო დანადგარი
  • Maddgoth's Homunculus — მედგოთის ჰომუნკულუსი
  • Mechachimera — მექაქიმერა
  • Mechanical Bird — მექანიკური ჩიტი
  • Metal Wasp — ლითონის კრაზანა
  • Minotaur Living Crystal Statue — მინოტავრის ცოცხალი ბროლის ქანდაკება
  • Mister Threadneedle — ბატონი ძაფნემსა (მისტერ თრედნიდლი)
  • Monodrone — მონოდრონი
  • Nimblewright — მარდურგალი (ნიმბლრაი)
  • Oaken Bolter — მუხის მეისრე (ოუქენ ბოლტერი)
  • Pentadrone — პენტადრონი
  • Pidlwick II
  • Play-by-Play Generator
  • Quadrone — კვადრონი
  • Reduced-Threat Clay Golem — ნაკლებად სახიფათო თიხის გოლემი
  • Reduced-Threat Flesh Golem — ნაკლებად სახიფათო ხორცის გოლემი
  • Reduced-Threat Helmed Horror — ნაკლებად სახიფათო მუზარადიანი საშინელება
  • Reduced-Threat Stone Golem — ნაკლებად სახიფათო ქვის გოლემი
  • Replica Duodrone — ასლი-დუოდრონი
  • Replica Monodrone — ასლი-მონოდრონი
  • Replica Pentadrone — ასლი-პენტადრონი
  • Replica Quadrone — ასლი-კვადრონი
  • Replica Tridrone — ასლი-ტრიდრონი
  • Retriever — დამბრუნებელი (რეტრივერი)
  • Rug of Smothering — მგუდავი ხალიჩა
  • Sacred Statue — წმინდა ქანდაკება
  • Scaladar — სკალადარი
  • Scarecrow — საფრთხობელა
  • Servitor Thrull — მსახური თრალი
  • Shield Guardian —
  • Shockerstomper —
  • Skull Flier —
  • Snake Horror — გველი-საშინელება
  • Spiked Tomb Guardian —
  • Statue of Vergadain — ვერგადეინის ქანდაკება
  • Steel Defender — ფოლადის მცველი
  • Steel Predator — ფოლადის მტაცებელი
  • Stone Cursed — ქვის წყეული
  • Stone Defender — ქვის მცველი
  • Stone Dragon Statue — ქვის დრაკონის ქანდაკება
  • Stone Giant Statue — ქვის გიგანტის ქანდაკება
  • Stone Juggernaut — ქვის ჯაგერნაუტი
  • Stone Warrior — ქვის მეომარი
  • Stonecloak — (სთოუნქლოუქი)
  • Strahd's Animated Armor — შტრადის ცოცხალი აბჯარი
  • Strawbundle — ჩალისფუთა (სთრობანდლი)
  • Terracotta Warrior — ტერაკოტას მეომარი
  • Tiny Servant — ციცქნა მსახური
  • Tomb Guardian — აკლდამის მცველი
  • Tridrone — ტრიდრონი
  • Trobriand — ტრობრიანდი
  • Vampiric Jade Statue — ვამპირული ნეფრიტის ქანდაკება
  • Vasilka — ვასილკა
  • Walking Statue of Waterdeep — უოთერდიპის მოსიარულე ქანდაკება
  • Warforged Colossus — ომჭედილი კოლოსუსი
  • Warforged Titan — ომჭედილი ტიტანი
  • Winged Thrull — ფრთიანი თრალი
  • Wooden Donkey — ხის სახედარი
  • Marut (inevitable) — მარუთი (გარდაუვალი)

დრაკონები (Dragons)[]

 • Dragon — დრაკონი
  • Adult Black Dragon — ზრდასრული შავი დრაკონი
  • Adult Blue Dragon — ზრდასრული ლურჯი დრაკონი
  • Adult Brass Dragon — ზრდასრული თითბრისფერი დრაკონი
  • Adult Bronze Dragon — ზრდასრული ბრინჯაოსფერი დრაკონი
  • Adult Copper Dragon — ზრდასრული სპილენძისფერი დრაკონი
  • Adult Gold Dragon — ზრდასრული ოქროსფერი დრაკონი
  • Adult Green Dragon — ზრდასრული მწვანე დრაკონი
  • Adult Red Dragon — ზრდასრული წითელი დრაკონი
  • Adult Silver Dragon — ზრდასრული ვერცხლისფერი დრაკონი
  • Adult White Dragon — ზრდასრული თეთრი დრაკონი
  • Ambush Drake — ჩასაფრებული დრეიკი
  • Ancient Dragon — უძველესი/მხცოვანი დრაკონი
   • Ancient Black Dragon — უძველესი შავი დრაკონი
   • Ancient Blue Dragon — უძველესი ლურჯი დრაკონი
   • Ancient Brass Dragon — უძველესი თითბრისფერი დრაკონი
   • Ancient Bronze Dragon — უძველესი ბრინჯაოსფერი დრაკონი
   • Ancient Copper Dragon — უძველესი სპილენძისფერი დრაკონი
   • Ancient Gold Dragon — უძველესი ოქროსფერი დრაკონი
   • Ancient Green Dragon — უძველესი მწვანე დრაკონი
   • Ancient Red Dragon — უძველესი წითელი დრაკონი
   • Ancient Silver Dragon — უძველესი ვერცხლისფერი დრაკონი
   • Ancient White Dragon — უძველესი თეთრი დრაკონი
  • Ashtyrranthor — აშტირანთორი
  • Aurinax — ორანაქსი
  • Bronzefume — ბრინჯაოსბოლა (ბრონზფიუმი)
  • Burney the Barber — დალაქი ბარნი
  • Calcryx — კალკრიქსი
  • Claugiyliamatar — კლოუგილიამატარი
  • Cryovain — კრიოვეინი
  • Dragon Turtle — დრაკონა კუ
  • Dragon Wyrmling — დრაკონის ნაშიერიWyrmling არის „პატარა დრაკონი“. არ ვიცი, ცხოვრების რა ეტაპზე არ დამიშლის ჭკუა, რომ ეს გახდეს „დრაკუნა“
   • Black Dragon Wyrmling — შავი დრაკონის ნაშიერი
   • Blue Dragon Wyrmling — ლურჯი დრაკონის ნაშიერი
   • Brass Dragon Wyrmling — თითბრისფერი დრაკონის ნაშიერი
   • Bronze Dragon Wyrmling — ბრინჯაოსფერი დრაკონის ნაშიერი
   • Copper Dragon Wyrmling — სპილენძისფერი დრაკონის ნაშიერი
   • Gold Dragon Wyrmling — ოქროსფერი დრაკონის ნაშიერი
   • Green Dragon Wyrmling — მწვანე დრაკონის ნაშიერი
   • Red Dragon Wyrmling — წითელი დრაკონის ნაშიერი
   • Silver Dragon Wyrmling — ვერცხლისფერი დრაკონის ნაშიერი
   • White Dragon Wyrmling — თეთრი დრაკონის ნაშიერი
  • Faerie Dragon (Blue) — ფეერიული დრაკონი (ლურჯი)
  • Faerie Dragon (Green) — ფეერიული დრაკონი (მწვანე)
  • Faerie Dragon (Indigo) — ფეერიული დრაკონი (ინდიგო)
  • Faerie Dragon (Orange) — ფეერიული დრაკონი (ნარინჯისფერი)
  • Faerie Dragon (Red) — ფეერიული დრაკონი (წითელი)
  • Faerie Dragon (Violet) — ფეერიული დრაკონი (იისფერი)
  • Faerie Dragon (Yellow) — ფეერიული დრაკონი (ყვითელი)
  • Felgolos — ფელგოლოსი
  • Glyster — გლაისტერი
  • Guard Drake — მცველი დრეიკი
   • Black Guard Drake — შავი მცველი დრეიკი
   • Blue Guard Drake — ლურჯი მცველი დრეიკი
   • Green Guard Drake — მწვანე მცველი დრეიკი
   • Red Guard Drake — წითელი მცველი დრეიკი
   • White Guard Drake — თეთრი მცველი დრეიკი
  • Isendraug — აიზენდრაგი
  • Iymrith — ირმითი
  • Klauth — კლაუთი
  • Lhammaruntosz — ლამარუნთოში
  • Niv-Mizzet — ნივ-მიზე
  • Nurvureem, The Dark Lady — ნურვურიმი, ბნელი ქალბატონი
  • Otto — ოტო
  • Pseudodragon — ფსევდოდრაკონი
  • Reduced-Threat Dragon Turtle — ნაკლებად სახიფათო დრაკონა კუ
  • Reduced-Threat Wyvern — ნაკლებად სახიფათო ვივერნა
  • Stalagma Steelshadow — სტალაგმა ფოლანდი (სთილშადოუ)Steel + Shadow = ფოლადი + ლანდი = ფოლანდი :დ
  • Umbraxakar — უმბრაზაკარი
  • Venomfang — შხამეშვა, შხამკბილა (ვენომფენგი)
  • Wyvern — ვივერნა
  • Young Black Dragon — ახალგაზრდა შავი დრაკონი
  • Young Blue Dragon — ახალგაზრდა ლურჯი დრაკონი
  • Young Brass Dragon — ახალგაზრდა თითბრისფერი დრაკონი
  • Young Bronze Dragon — ახალგაზრდა ბრინჯაოსფერი დრაკონი
  • Young Copper Dragon — ახალგაზრდა სპილენძისფერი დრაკონი
  • Young Gold Dragon — ახალგაზრდა ოქროსფერი დრაკონი
  • Young Green Dragon — ახალგაზრდა მწვანე დრაკონი
  • Young Red Dragon — ახალგაზრდა წითელი დრაკონი
  • Young Red Shadow Dragon — ახალგაზრდა წითელი ჩრდილის დრაკონი
  • Young Silver Dragon — ახალგაზრდა ვერცხლისფერი დრაკონი
  • Young White Dragon — ახალგაზრდა თეთრი დრაკონი

ელემენტალები (Elementals)[]

 • Elemental — ელემენტალი
  • Air Elemental — ჰაერის ელემენტალი
  • Air Elemental Myrmidon — ჰაერის ელემენტალის მსახური
  • Arclight Phoenix — ალკამარა (არკლაით) ფენიქსიarc light „რკალურ შუქს“ ნიშნავს. arc — რკალი, თაღი, კამარა. light — შუქი, სინათლე, ალი. რკალმაშუქი, კამარამნათი და ა.შ. ვარიანტები მქონდა, მაგრამ „ალკამარა“ უფრო კარგად ჟღერს, იმჰო, ორიგინალსაც ჰგავს ჟღერადობით და რახან ფენიქსზეა საუბარი, „ალი“ უფრო შესაფერისია, ვიდრე „სინათლე“ ან „შუქი“
  • Azer — ალგიზი (ეიზერი)Aze ნიშნავს საშინლად ცხელ და მწველ ცეცხლს. „ალის“ და „გიზგიზის“ გაერთიანებას შევეცადე და ასე მივიღე „ალგიზი“, თუმცა რამდენად კარგია, არ ვიცი. საბრეინშტორმინგოდ: ცეცხლი, გენია, თაკარა, ნთება, წვა, ბრიალი, გზნება, გიზგიზი, პრიალი, აპრიალება, კიდება, გუზგუზი, ღუდღუდი, დაგვა, ალვა, ალვით ცეცხლის მოდება, აელვარება, აბჭყვიალება, ალკიდება, ცეცხლის კიდება, ღადარი, ღველფი, აალებული, ალმოდებული, ანთებული, ცეცხლმოდებული, ცეცხლმოკიდებული, აბრიალებული, აგზნებული, მგზნებარე, მხურვალე, აგიზგიზებული, მღივანი, მნთებარე, გაღვივებული, მოკიდებული, გაფიცხებული.
  • Big Xorn — დიდი ზორნი
  • Chwinga — ჩვინგა
  • Dao — დაო
  • Djinni — ჯინი
  • Earth Elemental — მიწის ელემენტალი
  • Earth Elemental Myrmidon — მიწის ელემენტალის მსახური
  • Efreeti — იფრიტი (ეფრიტი)
  • Elder Tempest — უფროსი ქარიშხალი
  • Fire Elemental — ცეცხლის ელემენტალი
  • Fire Elemental Myrmidon — ცეცხლის ელემენტალის მსახური
  • Fire Snake — ცეცხლოვანი გველი
  • Flail Snail — საცეხველა ლოკოკინა
  • Fluxcharger — ფლაქსჩარჯერი„ნაკადის“ და „მუხტის“ ან მათი სინონიმების გაერთიანებაა საჭირო. ელექტრულ მუხტებს ისვრის, რომლებიც იქით-აქეთ დახტის სამიზნეებზე, პლუს ბევრნი თუ არიან რეინჯში, ძლიერდება შეტევა. ქაინდა „ნაკადმტენი“ არის პირდაპირ. „მუხტომი“? მუხტი + ხტომა :დდ
  • Four-Armed Gargoyle — ოთხხელა გარგულია
  • Frost Salamander — ყინულის სალამანდრა
  • Galeb Duhr — გეილებ-დური
  • Gargoyle — გარგულია
  • Imix — აიმიქსი
  • Invisible Stalker — უჩინარი მადევარი (სტალკერი)
  • Lady Gondafrey — ლედი გონდაფრეი
  • Leviathan — ლევიათანი
  • Maegera the Dawn Titan — მეგერა, განთიადის ტიტანი
  • Magmin — მაგმინი
  • Marid — მარიდი
  • Mephit — მეფიტი
   • Dust Mephit — მტვრის მეფიტი
   • Ice Mephit — ყინულის მეფიტი
   • Magma Mephit — მაგმის მეფიტი
   • Mud Mephit — ლაფის/ტალახის მეფიტი
   • Smoke Mephit — კვამლის მეფიტი
   • Steam Mephit — ორთქლის მეფიტი
  • Ogrémoch — ოგრემოხი
  • Olhydra — ოლჰიდრა
  • Phoenix — ფენიქსი
  • Salamander — სალამანდრა
  • Statue of Talos — ტალოსის ქანდაკება
  • Water Elemental — წყლის ელემენტალი
  • Water Elemental Myrmidon — წყლის ელემენტალის მსახური
  • Weird — ვირდიარ ვიცი და ვერ გავარკვიე, აქ „Weird-ში“ ინგლისური სიტყვა და „უცნაური“ იგულისხმება ან რამე სხვა ეტიმოლოგიური საფუძველი აქვს თუ უბრალოდ მოგონილი სიტყვაა, რომელიც დაემთხვა არსებულს. შეიძლება, „ანომალიის“ მნიშვნელობითაც იყოს. თუ მასეა, რაღაც ფორმით უნდა ითარგმნოს, მაგრამ ჯერ არ ვიცი
   • Blistercoil Weird — ბებეხვიარა ვირდი
   • Galvanice Weird
   • Poison Weird — საწამლავის ვირდი
   • Water Weird — წყლის ვირდი
   • Wine Weird — ღვინის ვირდი
  • Xorn — ზორნი
  • Yan-C-Bin — იან-სი-ბინი
  • Zaratan — ზარათანი

ფეიები (Fey)[]

 • Fey — ფეი
  • Blink Dog
  • Boggle — ბუა (ბოგლი)
  • Conclave Dryad — კონკლავის დრიადა
  • Darkling — ბნელუნა (დარქლინგი)
  • Darkling Elder — უფროსი/უხუცესი ბნელუნა (დარქლინგი)
  • Dryad — დრიადა
  • Hag — კუდიანი
   • Annis Hag — (კუდიანი) ანისიმითოლოგიურად ემყარება ინგლისური ფოლკროლის შავ ანისს
   • Bheur Hag — (კუდიანი) ბეირა, იგივე ზამთრის კუდიანი ან ლურჯი კუდიანიმითოლოგიურად ემყარება გელური ფოლკლორის კალეხს
   • Dusk Hag — მწუხრის კუდიანი
   • Green Hag — მწვანე კუდიანი
   • Sea Hag — ზღვის კუდიანი
  • Korred — კორედი
  • Meenlock — მინლოკი
  • Nanny Pu'pu — გადია (ნენი) პუ'პუ
  • Nereid — ნერეიდა
  • Pixie — პიქსი
  • Quickling — ჩქარუნა (კვიკლინგი)
  • Redcap — წითელქუდა, წითელჩაჩა (რედკეპი)ასე ითარგმნება, რა ვქნა :დდ ზღაპრის წითელქუდაში რომ არ აირიოს, სხვა ვარიანტია „ჩაჩის“ გამოყენება
  • Satyr — სატირი
  • Siren — სირენა
  • Sprite — სურია (სპრაიტი)Sprite მოდის spirit-იდან, ანუ „სულიდან“, ხოდა ქართულად მის სახეცვლილ ვერსიად წარმოვიდგინე „სურია“. „ფერიას“ სტილშია თან და მგონია, რომ უხდება
  • Trostani — ტროსტანი
  • Valenar Hawk — ვალენარული ქორი
  • Valenar Hound — ვალენარული მწევარი
  • Valenar Steed — ვალენარული ბედაური
  • Yeth Hound — იეთი მწევარი, იეთიამ Yeth-ს რამე ეტიმოლოგიური საფუძველი აქვს, თუ არა, ვერ გავერკვიე ნორმალურად. როგორც ჩანს, უნდა მოდიოდეს დევონური ფოლკლორის შავი ძაღლიდან, რომელსაც ერქვა yeth ან yell hound. თუ უბრალოდ Yell-ის ფორმაცვლილი ვერსიაა, შეიძლება რამე ნეოლოგიზმის მოფიქრება
  • Autumn Eladrin (elf) — შემოდგომის ელადრინი (ელფი)
  • Smiler the Defiler (elf) — მოღიმარი მაცდუნებელი (ელფი)
  • Spring Eladrin (elf) — გაზაფხულის ელადრინი (ელფი)
  • Summer Eladrin (elf) — ზაფხულის ელადრინი (ელფი)
  • Winter Eladrin (elf) — ზამთრის ელადრინი (ელფი)

ავშობილები (Fiends)[]

 • Fiend — ავშობილიმარტივად, „კაცთა მოდგმის მტერს“ და ყველანაირად ცუდ არსებებს ნიშნავს Fiend. დემონი, ეშმაკი და მისთანები დაკავებულია (ინგლისურში საოცრად ბევრი ტერმინი აქვთ ეგეთი რაღაცების აღსანიშნავად). ვარიანტებია „მიწრიელი“ ან „ეშმა“
  • არსებათა ქვეტიპები:
   • Demon — დემონი
   • Devil — ეშმაკი
   • Gnoll — გნოლი
   • Shapechanger — ფორიმსმცვლელი
   • Yugoloth — იუგოლოთი
  • Beucephalus — ბუკეფალი
  • Cambion — კემბიონი
  • Devourer
  • Hell Hound — ჯოჯოხეთის მწევარი
  • Hellwasp — ჯოჯოკრაზანა (ჰელვასპი)
  • Howler — ყმუარა (ჰაულერი)
  • Larva — მატლი (ლარვა)
  • Mad Maggie — შეშლილი/გიჟი მეგი
  • Mahadi the Rakshasa —
  • Mordakhesh — მორდაკეში
  • Morgantha — მორგანთა
  • Night Hag — ღამის კუდიანი
  • Nightmare — კოშმარი
  • Rak Tulkhesh — რაკ-ტულკეში
  • Rakshasa — რაკშასა
  • Sul Khatesh — სულ-კატეში
  • Tiamat — ტიამატი
  • Tooth-N-Claw — კბილბრჭყალა (თუს-ენ-ქლო)
  • Vargouille — ვარგუილი
  • Vincent Trench — ვინსენტ ტრენჩი
  • Zakya Rakshasa — ზაკია რაკშასა
  • Abyssal Chicken (demon) — ჯოჯოხეთური ვარია
  • Abyssal Wretch (demon) — ჯოჯოხეთური საბრალო
  • Alkilith (demon) — ალკილითი
  • Armanite (demon) — არმანაიტი
  • Babau (demon) — ბაბაუ
  • Balor (demon) — ბეილორი
  • Baphomet (demon) — ბაფომეტი
  • Barlgura (demon) — ბარლგურა
  • Bulezau (demon) — ბიულეზაუ
  • Cackler (demon) — ლაზღანდარა (ქაქლერი)
  • Chasme (demon) — ქაზმე
  • Crokek'toeck (demon) — კრაუკეკ'ტოეიკი
  • Demogorgon (demon) — დემოგორგონი
  • Draegloth (demon) — დრეგლოთი
  • Dretch (demon) — დრეჩი
  • Dybbuk (demon) — დიბუკი
  • Fraz-Urb'luu (demon) — ფრაზ-ერბ'ლუ
  • Glabrezu (demon) — გლაბრეზუ
  • Goristro (demon) — გორისტრო
  • Hezrou (demon) — ჰეზრო
  • Jot (demon) — იოტი
  • Juiblex (demon) — ჯუბლექსი
  • Kostchtchie (demon) — კოსჩიჩი
  • Manes (demon) — მეინცი
  • Marilith (demon) — მერილითი
  • Master of Cruelties (demon) — ულმობლობათა ოსტატი
  • Maurezhi (demon) — მორეჟი
  • Maw Demon (demon)
  • Molydeus (demon) — მოლიდიასი
  • Nabassu (demon) — ნაბასუ
  • Nahual (demon) — ნაუალი
  • Nalfeshnee (demon) — ნალფეშნი
  • Orcus (demon) — ორკუსი
  • Quasit (demon) — კვაზიტი
  • Rakdos (demon) — რაკდოსი
  • Reduced-Threat Glabrezu (demon) — ნაკლებად სახიფათო გლაბრეზუ
  • Reduced-Threat Hezrou (demon) — ნაკლებად სახიფათო ჰეზრო
  • Reduced-Threat Vrock (demon) — ნაკლებად სახიფათო ვროკი
  • Rutterkin (demon) —
  • Shadow Demon (demon) —
  • Shoosuva (demon) — შუსუვა
  • Sibriex (demon) — სიბრიაქსი
  • Sire of Insanity (demon) — სიგიჟის მეუფე
  • Vrock (demon) — ვროკი
  • Wastrilith (demon) — ვასტრილითი
  • Yeenoghu (demon) — იინაგუ
  • Zuggtmoy (demon) — ზაგტმოი
  • Tanarukk (demon, orc) — ტანარუკი
  • Graz'zt (demon, shapechanger) — გრაზტი
  • Yochlol (demon, shapechanger) — იოკლოლი
  • Amnizu (devil) — ამნიცუ
  • Archduke Zariel of Avernus (devil) — ავერნუსის ერცჰერცოგი ზარიელი
  • Bael (devil) — ბაალი
  • Barbed Devil (devil) — ფხიანი ეშმაკი
  • Bearded Devil (devil) — წვერებიანი ეშმაკი
  • Bel (devil) — ბელი
  • Bitter Breath (devil) — მწველი სუნთქვა (ბიტერ ბრესი)
  • Black Abishai (devil) — შავი აბიშაი
  • Blue Abishai (devil) — ლურჯი აბიშაი
  • Bone Devil (devil) — ძვლებიანი ეშმაკი
  • Chain Devil (devil) — ჯაჭვებიანი ეშმაკი
  • Erinyes (devil) — ერინიასი
  • Geryon (devil) — გერიონი
  • Green Abishai (devil) — მწვანე აბიშაი
  • Horned Devil (devil) — რქებიანი ეშმაკი
  • Hutijin (devil) — ჰუტიჯინი
  • Ice Devil (devil) — ყინულის ეშმაკი
  • Imp (devil) — ჭინკა (იმპი)
  • Lemure (devil) — ლემიური
  • Majesto (devil) — მაჯესტო
  • Merregon (devil) — მერეგონი
  • Moloch (devil) — მოლოქი
  • Narzugon (devil) — ნარზაგონი
  • Nupperibo (devil) — ნაპერიბო
  • Orthon (devil) — ორთონი
  • Osvaldo Cassalanter (devil) — ოსვალდო კასალანტერი
  • Pit Fiend (devil) — ორმოს ეშმა
  • Princeps Kovik (devil) — პრინცეფსი კოვიკი
  • Red Abishai (devil) — წითელი აბიშაი
  • Spined Devil (devil) — ქაცვებიანი ეშმაკი
  • Titivilus (devil) — ტიტივილუსი
  • White Abishai (devil) — თეთრი აბიშაი
  • Zariel (devil) — ზარიელი
  • Gnoll Fang of Yeenoghu (gnoll) — იინაგუს გნოლეშვა (გნოლ ფენგი)
  • Barghest (shapechanger) — ბარგესტი
  • Incubus (shapechanger) — ინკუბუსი
  • Succubus (shapechanger) — სუკუბუსი
  • Arcanaloth (yugoloth) — არკანალოთი
  • Canoloth (yugoloth) — კანოლოთი
  • Dhergoloth (yugoloth) — დერგოლოთი
  • Hydroloth (yugoloth) — ჰიდროლოთი
  • Merrenoloth (yugoloth) — მერენოლოთი
  • Mezzoloth (yugoloth) — მეზოლოთი
  • Nycaloth (yugoloth) — ნაიკალოთი
  • Oinoloth (yugoloth) — ოინოლოთი
  • Ultroloth (yugoloth) — ულტროლოთი
  • Yagnoloth (yugoloth) — იაგნოლოთი

გიგანტები (Giants)[]

 • Giant — გიგანტი
  • Alastrah — ალასტრა
  • Borborygmos — ბორბორიგმოსი
  • Braxow — ბრაქსოუ
  • Chief Guh — ბელადი გუ
  • Chief Nosnra — ბელადი ნოსნრა
  • Cinderhild — ნაცარჰილდა (სინდერჰილდი)ჩავთვალე, რომ აქ Hild საკუთარი სახელია (ქალის), თუმცა არ ვარ დარწმუნებული
  • Cog — კოგი
  • Count Thullen — გრაფი თულენი
  • Countess Sansuri — გრაფინია სანსური
  • Cressaro — კრესარო
  • Cyclops — ციკლოპი/კიკლოპი
  • Dragonpriest — დრაკონქურუმი
  • Drufi — დრუფი
  • Duchess Brimskarda — ჰერცოგინია ბრიმსკარდა
  • Duke Zalto — ჰერცოგი ზალტო
  • Emberosa — ემბეროზა
  • Estia — ესტია
  • Ettin — ეტინი
  • Fomorian —
  • Garra — გარა
  • Giant — გიგანტი
   • Bloodfray Giant —
   • Cloud Giant —
   • Cloud Giant Noble —
   • Deadstone Cleft Stone Giant —
   • Fire Giant —
   • Fire Giant Royal Headsman —
   • Fire Giant Servant —
   • Frost Giant —
   • Frost Giant Servant —
   • Guardian Giant —
   • Hill Giant —
   • Hill Giant Sergeant —
   • Hill Giant Servant —
   • Hill Giant Subchief —
   • Orzhov Giant —
   • Stone Giant —
   • Storm Giant —
   • Young Cloud Giant —
   • Young Fire Giant —
   • Young Frost Giant —
  • Great Ulfe —
  • Grutha —
  • Harshnag —
  • Hellenhild —
  • Imperator Uthor —
  • Jarl Grugnur —
  • Jarl Storvald —
  • Kaaltar —
  • Keeper —
  • King Hekaton —
  • King Snurre —
  • Mirran —
  • Nimir —
  • Nivix Cyclops —
  • Nym —
  • Ogre — ოგრი
   • Carrion Ogre —
   • Half-Ogre (Ogrillon) — ნახევაროგრი (ოგრილონი)
   • Ogre Battering Ram —
   • Ogre Bolt Launcher —
   • Ogre Chain Brute —
   • Ogre Goblin Hucker —
   • Ogre Hoah —
  • Oni —
  • Orlekto —
  • Scrag —
  • Serissa —
  • Shaldoor —
  • Sunder Shaman —
  • Sundeth —
  • Tartha —
  • Thane Kayalithica —
  • Trepsin —
  • Troll — ტროლი
   • Aquatic Troll — წყლის ტროლი
   • Blinded Troll — ბრმა ტროლი
   • Dire Troll — ტროლსაზარაDire Wolf-ის (მგელსაზარას) მიხედვით
   • Five-Armed Troll —
   • Ice Troll — ყინულის ტროლი
   • Spirit Troll —
   • Venom Troll —
  • Tug —
  • Vaal —
  • Vaasha —
  • Zaltember —
  • Zephyros —
  • Blagothkus (cloud Giant) —
  • Cloud Giant Smiling One (cloud Giant) —
  • Fire Giant Dreadnought (fire Giant) —
  • Frost Giant Everlasting One (frost Giant) —
  • Mouth of Grolantor (hill Giant) —
  • Stone Giant Dreamwalker (stone Giant) —
  • Storm Giant Quintessent (storm Giant) —

ჰუმანოიდები (Humanoids)[]

 • Humanoid — ჰუმანოიდი
  • Expert
  • Giff
  • Sea Spawn
  • Skulk
  • Spellcaster
  • Warrior
  • Darathra Shendrel (Chondathan human)
  • Sirac of Suzail (Chondathan human)
  • Grisha (Damaran human)
  • Miros Xelbrin (Damaran human)
  • Embric (Fire genasi)
  • Beldora (Illuskan human)
  • Darz Helgar (Illuskan human)
  • Duvessa Shane (Illuskan human)
  • Othovir (Illuskan human)
  • Renaer Neverember (Illuskan human)
  • Saeth Cromley (Illuskan human)
  • Sir Baric Nylef (Illuskan human)
  • Urstul Floxin (Illuskan human)
  • Losser Mirklav (Lightfoot halfling)
  • Manafret Cherryport (Lightfoot halfling)
  • Zhent Martial Arts Adept (Lightfoot halfling)
  • Kaevja Cynavern (Mulan human)
  • Engineer (Rock gnome)
  • Zi Liang (Shou human)
  • Hybrid Brute (Simic hybrid)
  • Hybrid Flier (Simic hybrid)
  • Hybrid Poisoner (Simic hybrid)
  • Hybrid Shocker (Simic hybrid)
  • Hybrid Spy (Simic hybrid)
  • Bepis Honeymaker (Strongheart halfling)
  • Narth Tezrin (Tethyrian human)
  • Orond Gralhund (Tethyrian human)
  • Yalah Gralhund (Tethyrian human)
  • Markham Southwell (Turami human)
  • Naxene Drathkala (Turami human)
  • Shalvus Martholio (Turami human)
  • Urgala Meltimer (Turami human)
  • Avi (Water genasi)
  • Fala Lefaliir (Wood elf)
  • Aarakocra (aarakocra)
  • Aarakocra Simulacra (aarakocra)
  • Asharra (aarakocra)
  • Abjurer (ნებისმიერი რასა)
  • Acolyte (ნებისმიერი რასა)
  • Anarch (ნებისმიერი რასა)
  • Apprentice Wizard (ნებისმიერი რასა)
  • Archdruid (ნებისმიერი რასა)
  • Archer (ნებისმიერი რასა)
  • Archmage (ნებისმიერი რასა)
  • Assassin (ნებისმიერი რასა)
  • Bandit (ნებისმიერი რასა)
  • Bandit Captain (ნებისმიერი რასა)
  • Bard (ნებისმიერი რასა)
  • Barovian Cooner (ნებისმიერი რასა)
  • Barovian Scout (ნებისმიერი რასა)
  • Berserker (ნებისმიერი რასა)
  • Biomancer (ნებისმიერი რასა)
  • Blackguard (ნებისმიერი რასა)
  • Blood Witch (ნებისმიერი რასა)
  • Bone Knight (ნებისმიერი რასა)
  • Bosco Daggerhand (ნებისმიერი რასა)
  • Champion (ნებისმიერი რასა)
  • Cooner (ნებისმიერი რასა)
  • Conjurer (ნებისმიერი რასა)
  • motronic Blastseeker (ნებისმიერი რასა)
  • Counterflux Blastseeker (ნებისმიერი რასა)
  • Cult Fanatic (ნებისმიერი რასა)
  • Cultist (ნებისმიერი რასა)
  • Distended Corpse (ნებისმიერი რასა)
  • Diviner (ნებისმიერი რასა)
  • Druid (ნებისმიერი რასა)
  • Druid of the Old Ways (ნებისმიერი რასა)
  • Eira (ნებისმიერი რასა)
  • Enchanter (ნებისმიერი რასა)
  • Evoker (ნებისმიერი რასა)
  • Fennor (ნებისმიერი რასა)
  • Firefist (ნებისმიერი რასა)
  • Flux Blastseeker (ნებისმიერი რასა)
  • Frontline Medic (ნებისმიერი რასა)
  • Galvanic Blastseeker (ნებისმიერი რასა)
  • Gladiator (ნებისმიერი რასა)
  • Gorvan Ironheart (ნებისმიერი რასა)
  • Great Chief Halric Bonesnapper (ნებისმიერი რასა)
  • Griffon Cavalry Rider (ნებისმიერი რასა)
  • Guard (ნებისმიერი რასა)
  • Gundren Rockseeker (ნებისმიერი რასა)
  • Half-Blue Dragon Gladiator (ნებისმიერი რასა)
  • Half-Green Dragon Assassin (ნებისმიერი რასა)
  • Half-Red Dragon Gladiator (ნებისმიერი რასა)
  • Horncaller (ნებისმიერი რასა)
  • Hydia Moonmusk (ნებისმიერი რასა)
  • Illusionist (ნებისმიერი რასა)
  • Iskander (ნებისმიერი რასა)
  • Kavil (ნებისმიერი რასა)
  • Knight (ნებისმიერი რასა)
  • Kraken Priest (ნებისმიერი რასა)
  • Lahnis (ნებისმიერი რასა)
  • Lawmage (ნებისმიერი რასა)
  • Leosin Erlanthar (ნებისმიერი რასა)
  • Linan Swift (ნებისმიერი რასა)
  • Mage (ნებისმიერი რასა)
  • Magewright (ნებისმიერი რასა)
  • Marta Moonshadow (ნებისმიერი რასა)
  • Martial Arts Adept (ნებისმიერი რასა)
  • Master Thief (ნებისმიერი რასა)
  • Melissara Shadousk (ნებისმიერი რასა)
  • Mend-nets (ნებისმიერი რასა)
  • Mennek Ariz (ნებისმიერი რასა)
  • Mind Mage (ნებისმიერი რასა)
  • Necromancer (ნებისმიერი რასა)
  • Nester (ნებისმიერი რასა)
  • Noble (ნებისმიერი რასა)
  • Noori (ნებისმიერი რასა)
  • Nundro Rockseeker (ნებისმიერი რასა)
  • Obmi (ნებისმიერი რასა)
  • Ontharr Frume (ნებისმიერი რასა)
  • Padraich (ნებისმიერი რასა)
  • Phaia (ნებისმიერი რასა)
  • Pirate Bosun (ნებისმიერი რასა)
  • Pirate Captain (ნებისმიერი რასა)
  • Pirate Deck Wizard (ნებისმიერი რასა)
  • Pirate First Mate (ნებისმიერი რასა)
  • Portia Dzuth (ნებისმიერი რასა)
  • Precognitive Mage (ნებისმიერი რასა)
  • Preeta Kreepa (ნებისმიერი რასა)
  • Priest (ნებისმიერი რასა)
  • Rabbithead (ნებისმიერი რასა)
  • Raggnar Redtooth (ნებისმიერი რასა)
  • Rakdos Lampooner (ნებისმიერი რასა)
  • Rakdos Performer, Blade Juggler (ნებისმიერი რასა)
  • Rakdos Performer, Fire Eater (ნებისმიერი რასა)
  • Rakdos Performer, High-Wire Acrobat (ნებისმიერი რასა)
  • Reckoner (ნებისმიერი რასა)
  • Red Wizard (ნებისმიერი რასა)
  • Rhundorth (ნებისმიერი რასა)
  • Rubblebelt Stalker (ნებისმიერი რასა)
  • Scorchbringer Guard (ნებისმიერი რასა)
  • Scout (ნებისმიერი რასა)
  • Sekelok (ნებისმიერი რასა)
  • Sergeant (ნებისმიერი რასა)
  • Shalendra Floshin (ნებისმიერი რასა)
  • Sharda (ნებისმიერი რასა)
  • Soldier (ნებისმიერი რასა)
  • Spy (ნებისმიერი რასა)
  • Swashbuckler (ნებისმიერი რასა)
  • Tarkanan Assassin (ნებისმიერი რასა)
  • Tau (ნებისმიერი რასა)
  • Thought Spy (ნებისმიერი რასა)
  • Thug (ნებისმიერი რასა)
  • Transmuter (ნებისმიერი რასა)
  • Tribal Warrior (ნებისმიერი რასა)
  • Vertrand Shadousk (ნებისმიერი რასა)
  • Veteran (ნებისმიერი რასა)
  • War Priest (ნებისმიერი რასა)
  • Warlock of the Arch (ნებისმიერი რასა)
  • Warlock of the (ნებისმიერი რასა)
  • Warlock of the Great Old One (ნებისმიერი რასა)
  • Warlord (ნებისმიერი რასა)
  • Bullywug (bullywug)
  • Bullywug Croaker (bullywug)
  • Bullywug Royal (bullywug)
  • Pharblex Spattergoo (bullywug)
  • Torbit (bullywug)
  • Changeling (changeling, shapechanger)
  • Buppido (derro)
  • Derro (derro)
  • Derro (derro)
  • Derro Savant (derro)
  • Derro Savant (derro)
  • Droki (derro)
  • Narrak (derro)
  • Arkhan the Cruel (dragonborn)
  • Donaar Blit'zen (dragonborn)
  • Rishaal the Page-Turner (dragonborn)
  • Thrakkus (dragonborn)
  • Valetta (dragonborn)
  • Kasimir Velikov (dusk elf)
  • Patrina Velikovna (dusk elf)
  • Savid (dusk elf)
  • Snow Maiden (dusk elf)
  • Ahmaergo (dwarf)
  • Albino Dwarf Spirit Warrior (dwarf)
  • Albino Dwarf Warrior (dwarf)
  • Axe of Mirabar Soldier (dwarf)
  • Copper Stormforge (dwarf)
  • Dagdra Deepforge (dwarf)
  • Deepking Horgar Steelshadow V (dwarf)
  • Deformed Duergar (dwarf)
  • Duergar (dwarf)
  • Duergar Darkhaft (dwarf)
  • Duergar Despot (dwarf)
  • Duergar Kavalrachni (dwarf)
  • Duergar Kavalrachni (dwarf)
  • Duergar Keeper of the Flame (dwarf)
  • Duergar Mind Master (dwarf)
  • Duergar Soulblade (dwarf)
  • Duergar Soulblade (dwarf)
  • Duergar Spy (dwarf)
  • Duergar Stone Guard (dwarf)
  • Duergar Stone Guard (dwarf)
  • Duergar Warlord (dwarf)
  • Duergar Xarrorn (dwarf)
  • Duergar Xarrorn (dwarf)
  • Eldeth Feldrun (dwarf)
  • Emerald Enclave Scout (dwarf)
  • Felbarren Dwarf (dwarf)
  • Grumink the Renegade (dwarf)
  • Hew Hackinstone (dwarf)
  • Istrid Horn (dwarf)
  • Jasper Dierchasm (dwarf)
  • Knight of the Mithral Shield (dwarf)
  • Lords' Alliance Guard (dwarf)
  • Morak Ur'gray (dwarf)
  • Musharib (dwarf)
  • Narbeck Horn (dwarf)
  • Nimira (dwarf)
  • Noska Ur'gray (dwarf)
  • Ott Steeltoes (dwarf)
  • Panopticus Wizard (dwarf)
  • Shield Dwarf Guard (dwarf)
  • Shield Dwarf Noble (dwarf)
  • Snurrevin (dwarf)
  • The Weevil (dwarf)
  • Thorvin Twinbeard (dwarf)
  • Thwad Underbrew (dwarf)
  • Valtagar Steelshadow (dwarf)
  • Varram (dwarf)
  • Miraj Vizann (earth genasi)
  • Aerisi Kalinoth (elf)
  • Ashdra (elf)
  • Brahma Lutier (elf)
  • Davil Starsong (elf)
  • Drivvin Freth (elf)
  • Drow (elf)
  • Drow Arachnomancer (elf)
  • Drow Coander (elf)
  • Drow Elite Warrior (elf)
  • Drow Favored Consort (elf)
  • Drow Gunslinger (elf)
  • Drow House Captain (elf)
  • Drow Inquisitor (elf)
  • Drow Mage (elf)
  • Drow Matron Mother (elf)
  • Drow Priestess of Lolth (elf)
  • Drow Shadowblade (elf)
  • Fel'rekt Lafeen (elf)
  • Mutated Drow (elf)
  • Gloom Weaver (elf)
  • Golgari Shaman (elf)
  • Jarlaxle Baenre (elf)
  • Junior Drow Priestess of Lolth (elf)
  • K'thriss Drow'b (elf)
  • Krebbyg Masq'il'yr (elf)
  • Môrgæn (elf)
  • Nar'l Xibrindas (elf)
  • Nedylene (elf)
  • Neronvain (elf)
  • Nezznar the Black Spider (elf)
  • Oak Truestrike (elf)
  • Oceanus (elf)
  • Prophetess Dran (elf)
  • Rahadin (elf)
  • Remallia Haventree (elf)
  • Sea Elf (elf)
  • Shadow Dancer (elf)
  • Shunn Shurreth (elf)
  • Soluun Xibrindas (elf)
  • Soul Monger (elf)
  • Therzt (elf)
  • Walnut Dankgrass (elf)
  • Wood Elf (elf)
  • Wyllow (elf)
  • Zress Orlezziir (elf)
  • Bastian Thermandar (fire genasi)
  • Firenewt Warlock of Imix (firenewt)
  • Firenewt Warrior (firenewt)
  • Al'chaia (gith)
  • Githyanki Gish (gith)
  • Githyanki Kith'rak (gith)
  • Githyanki Knight (gith)
  • Githyanki Supreme Coander (gith)
  • Githyanki Warrior (gith)
  • Githzerai Anarch (gith)
  • Githzerai Enlightened (gith)
  • Githzerai Monk (gith)
  • Githzerai Zerth (gith)
  • Flind (gnoll)
  • Gnoll (gnoll)
  • Gnoll Flesh Gnawer (gnoll)
  • Gnoll Hunter (gnoll)
  • Gnoll Pack Lord (gnoll)
  • Deep Gnome (Svirfneblin) (gnome)
  • Elister (gnome)
  • Erky Timbers (gnome)
  • Jamna Gleamsilver (gnome)
  • Ortimay Swift and Dark (gnome)
  • Rock Gnome Recluse (gnome)
  • Skeemo Weirdbottle (gnome)
  • Wiri Feagol (gnome)
  • Zox Claersham (gnome)
  • The Pudding King (gnome, shapechanger)
  • Goblin Cooner (goblin)
  • Mobar (goblin, shapechanger)
  • Werebat (goblin, shapechanger)
  • Bugbear (goblinoid) — ბაგბეარი
  • Bugbear Chief (goblinoid)
  • Bugbear Gardener (goblinoid)
  • Bugbear Lieutenant (goblinoid)
  • Durnn (goblinoid)
  • Goblin (goblinoid)
  • Goblin Boss (goblinoid)
  • Goblin Gang Member (goblinoid)
  • Grabstab (goblinoid)
  • Grenl (goblinoid)
  • Grunka (goblinoid)
  • Hobgoblin (goblinoid)
  • Hobgoblin Captain (goblinoid)
  • Hobgoblin Devastator (goblinoid)
  • Hobgoblin Iron Shadow (goblinoid)
  • Hobgoblin Warlord (goblinoid)
  • Koalinth (goblinoid)
  • Koalinth Sergeant (goblinoid)
  • Krenko (goblinoid)
  • Nilbog (goblinoid)
  • Splugoth the Returned (goblinoid)
  • Grimlock (grimlock)
  • Grung (grung)
  • Grung Elite Warrior (grung)
  • Grung Wildling (grung)
  • Yorb (grung)
  • Rezmir (half-black dragon)
  • Langdedrosa Cyanwrath (half-dragon)
  • Zindar (half-dragon)
  • Auspicia Dran (half-elf)
  • Irisoth (half-elf)
  • Kalain (half-elf)
  • Kelson Darktreader (half-elf)
  • Magister Umbero Zastro (half-elf)
  • Melannor Fellbranch (half-elf)
  • Omin Dran (half-elf)
  • Talis the White (half-elf)
  • Talisolvanar "Tally" Fellbranch (half-elf)
  • Victoro Cassalanter (half-elf)
  • Windharrow (half-elf)
  • Xandala (half-elf)
  • Xolkin Alassandar (half-elf)
  • Gildha Duhn (half-orc)
  • Grum'shar (half-orc)
  • Hrabbaz (half-orc)
  • Krell Grohlg (half-orc)
  • Rool (half-orc)
  • Yagra Stonefist (half-orc)
  • Yorn (half-orc)
  • Ziraj the Hunter (half-orc)
  • Anchorite of Talos (half-orc, shapechanger)
  • Corrin Delmaco (halfling)
  • Curran Corvalin (halfling)
  • Drevin (halfling)
  • Gondolo (halfling)
  • Rosie Beestinger (halfling)
  • Samara Strongbones (halfling)
  • Sing-Along (halfling)
  • Wiggan Nettlebee (halfling)
  • Shard Shunner (halfling, shapechanger)
  • Dralmorrer Borngray (high elf)
  • Aalia Cassalanter (human)
  • Amrik Vanthampur (human)
  • Arabelle (human)
  • Arrigal (human)
  • Artus Cimber (human)
  • Azbara Jos (human)
  • Barnibus Blastwind (human)
  • Baron Vargas Vallakovich (human)
  • Barovian Witch (human)
  • Belak the Outcast (human)
  • Black Earth Guard (human)
  • Black Earth Priest (human)
  • Black Gauntlet of Bane (human)
  • Black Viper (human)
  • Bluto Krogarov (human)
  • Braelen Hatherhand (human)
  • Burrowshark (human)
  • Captain Othelstan (human)
  • Cavil Zaltobar (human)
  • Crushing Wave Priest (human)
  • Crushing Wave Reaver (human)
  • Darathra Shendrel (human)
  • Dark Tide Knight (human)
  • Death's Head of Bhaal (human)
  • Deseyna Majarra (human)
  • Don-Jon Raskin (human)
  • Donavich (human)
  • Dragonclaw (human)
  • Dragonfang (human)
  • Dragonsoul (human)
  • Dragonwing (human)
  • Duke Thalamra Vanthampur (human)
  • Durnan (human)
  • Ekene-Afa (human)
  • Elizar Dryflagon (human)
  • Elliach (human)
  • Elzerina Cassalanter (human)Unknown
  • Eek Frewn (human)
  • Eternal Flame Guardian (human)
  • Eternal Flame Priest (human)
  • Evil Mage (human)
  • Ezmerelda d'Avenir (human)
  • Falcon the Hunter (human)
  • Faroul (human)
  • Fathomer (human)
  • Feathergale Knight (human)
  • Feonor (human)
  • Fist of Bane (human)
  • Flabbergast (human)
  • Flamewrath (human)
  • Floon Blagmaar (human)
  • Frulam Mondath (human)
  • Gadof Blinsky (human)
  • Galvan (human)
  • Gar Shatterkeel (human)
  • Gertruda (human)
  • Grandfather Zitembe (human)
  • Grinda Garloth (human)
  • Halaster Blackcloak (human)
  • Half-Red Dragon Veteran (human)
  • Harkina Hunt (human)
  • Hellenrae (human)
  • Henrik van der Voort (human)
  • Hester Barch (human)
  • Hlam (human)
  • Howling Hatred Initiate (human)
  • Howling Hatred Priest (human)
  • Hurricane (human)
  • Ifan Talro'a (human)
  • Inspired (human)
  • Ireena Kolyana (human)
  • Iron Consul (human)
  • Ismark Kolyanovich (human)
  • Izek Strazni (human)
  • Jalester Silvermane (human)
  • Jenks (human)Unknown
  • Jessamine (human)
  • Jim Darkmagic (human)
  • Jobal (human)
  • Kella Darkhope (human)
  • Khaspere Drylund (human)
  • Kieren (human)
  • Kwayothé (human)
  • Lady Fiona Wachter (human)
  • Lady Lydia Petrovna (human)
  • Laeral Silverhand (human)
  • Laskilar (human)
  • Liara Portyr (human)
  • Lief Lipsiege (human)
  • Lords' Alliance Spy (human)
  • Luvash (human)
  • Lyzandra "Lyzzie" Calderos (human)
  • Mad Mary (human)
  • Madam Eva (human)
  • Maegla Tarnlar (human)
  • Manshoon (human)
  • Manshoon Simulacrum (human)
  • Master of Souls (human)
  • Master Refrum (human)
  • Mattrim "Threestrings" Mereg (human)
  • Meloon Wardragon (human)
  • Milivoj (human)
  • Mirt (human)
  • Mortlock Vanthampur (human)
  • Mwaxanaré (human)
  • Na (human)
  • Nat (human)Unknown
  • Necromite of Myrkul (human)
  • Night Blade (human)
  • Nikolai Wachter (human)
  • Niles Breakbone (human)
  • Nine-Fingers Keene (human)
  • Obaya Uday (human)
  • One-Eyed Shiver (human)
  • Oreioth (human)
  • Orvex Ocraas (human)
  • Parriwimple (human)
  • Pendragon Beestinger (human)
  • Phoenix Anvil (human)
  • Pow Ming (human)
  • Qawasha (human)
  • Rath Modar (human)
  • Razerblast (human)
  • Reaper of Bhaal (human)
  • Redbrand Ruffian (human)
  • Rictavio (human)
  • Rilsa Rael (human)
  • Rip Tide Priest (human)
  • Sacred Stone Monk (human)
  • Sanbalet (human)
  • Severin (human)
  • Shago (human)
  • Sharwyn Hucrele (human)
  • Sildar Hallwinter (human)
  • Sir Braford (human)
  • Skull Lasher of Myrkul (human)
  • Skyweaver (human)
  • Stanimir (human)
  • Stella Wachter (human)
  • Stonemelder (human)
  • Syndra Silvane (human)
  • Szoldar Szoldarovich (human)
  • Tashlyn Yafeera (human)
  • Terenzio Cassalanter (human)Unknown
  • Thavius Kreeg (human)
  • Thayan Apprentice (human)
  • Thayan Warrior (human)
  • The Mad Mage of Mount Baratok (human)
  • Tholtz Daggerdark (human)
  • Thurl Merosska (human)
  • Thurstwell Vanthampur (human)
  • Ulder Ravengard (human)
  • Uthgardt Barbarian Leader (human)
  • Uthgardt Shaman (human)
  • Vajra Safahr (human)
  • Veteran Of The Gauntlet (human)
  • Viari (human)
  • Victor Vallakovich (human)
  • Vilnius (human)
  • Volothamp "Volo" Geddarm (human)
  • Wakanga O'tamu (human)
  • Yevgeni Krushkin (human)
  • Zaroum Al-Saryak (human)
  • Zhanthi (human)
  • Zhentarim Thug (human)
  • Azaka Stormfang (human, shapechanger)
  • Baba Lysaga (human, shapechanger)
  • Davian Martikov (human, shapechanger)
  • Elok Jaharwon (human, shapechanger)
  • Emil Toranescu (human, shapechanger)
  • Kiril Stoyanovich (human, shapechanger)
  • Raggadragga (human, shapechanger)
  • Snarla (human, shapechanger)
  • Werebear (human, shapechanger)
  • Wereboar (human, shapechanger)
  • Werejaguar (human, shapechanger)
  • Wererat (human, shapechanger)
  • Wereraven (human, shapechanger)
  • Weretiger (human, shapechanger)
  • Werewolf (human, shapechanger)
  • Zuleika Toranescu (human, shapechanger)
  • Kalashtar (kalashtar)
  • Chukka (kenku)
  • Clonk (kenku)
  • Kenku (kenku)
  • Kobold (kobold)
  • Kobold Cooner (kobold)
  • Kobold Dragonshield (kobold)
  • Kobold Elite (kobold)
  • Kobold Inventor (kobold)
  • Kobold Scale Sorcerer (kobold)
  • Orok (kobold)
  • Winged Kobold (kobold)
  • Young Troglodyte (kobold)
  • Yusdrayl (kobold)
  • Kraul Death Priest (kraul)
  • Kraul Warrior (kraul)
  • Kuo- (kuo-)
  • Kuo- Archpriest (kuo-)
  • Kuo- Monitor (kuo-)
  • Kuo- Whip (kuo-)
  • Lava Child (lava child)
  • Lizard King (lizardfolk)
  • Lizard Queen (lizardfolk)
  • Lizardfolk (lizardfolk) — ხვლიკერი
  • Lizardfolk Cooner (lizardfolk)
  • Lizardfolk Render (lizardfolk)
  • Lizardfolk Scaleshield (lizardfolk)
  • Lizardfolk Shaman (lizardfolk)
  • Lizardfolk Subchief (lizardfolk)
  • Othokent (lizardfolk)
  • Sauriv (lizardfolk)
  • Tornscale (lizardfolk)
  • Locathah (locathah)
  • Locathah Hunter (locathah)
  • Meazel (meazel)
  • Merfolk (merfolk)
  • Merfolk Salvager (merfolk)
  • Merfolk Scout (merfolk)
  • Simic Merfolk (merfolk)
  • Zegana (merfolk)
  • Clovin Belview (mongrelfolk)
  • Cyrus Belview (mongrelfolk)
  • Marzena Belview (mongrelfolk)
  • Mishka Belview (mongrelfolk)
  • Mongrelfolk (mongrelfolk)
  • Otto Belview (mongrelfolk)
  • Zygfrek Belview (mongrelfolk)
  • Nagpa (nagpa)
  • Bandagh (orc)
  • Orc (orc)
  • Orc Blade of Ilneval (orc)
  • Orc Claw of Luthic (orc)
  • Orc Cooner (orc)
  • Orc Eye of Gruumsh (orc)
  • Orc Hand of Yurtrus (orc)
  • Orc Nurtured One of Yurtrus (orc)
  • Orc Red Fang of Shargaas (orc)
  • Orc War Chief (orc)
  • Orog (orc)
  • Young Hill Giant (orc)
  • Young Ogre Servant (orc)
  • Prince Derendil (quaggoth)
  • Quaggoth (quaggoth)
  • Quaggoth Thonot (quaggoth)
  • Ghald (sahuagin)
  • Sahuagin (sahuagin)
  • Sahuagin Baron (sahuagin)
  • Sahuagin Blademaster (sahuagin)
  • Sahuagin Champion (sahuagin)
  • Sahuagin Coral Smasher (sahuagin)
  • Sahuagin Deep Diver (sahuagin)
  • Sahuagin High Priestess (sahuagin)
  • Sahuagin Priestess (sahuagin)
  • Sahuagin Wave Shaper (sahuagin)
  • Dragonbait (saurial)
  • Deep Scion (shapechanger)
  • Jackalwere (shapechanger)
  • Augrek Brighthelm (shield dwarf)
  • Drannin Splithelm (shield dwarf)
  • Ghelryn Foehaer (shield dwarf)
  • Shifter (shifter)
  • Oren Yogilvy (strongheart halfling)
  • Bag of Nails (tabaxi)
  • Flask of Wine (tabaxi)
  • River Mist (tabaxi)
  • Tabaxi Hunter (tabaxi)
  • Tabaxi Minstrel (tabaxi)
  • Two Dry Cloaks (tabaxi)
  • Thri-kreen (thri-kreen)
  • Captain Xendros (tiefling)
  • Devil Dog (tiefling)
  • Horned Sister (tiefling)
  • Jandar Chergoba (tiefling)
  • Laiba "Nana" Rosse (tiefling)
  • Maccath the Crimson (tiefling)
  • Squiddly (tiefling)Unknown
  • Sylvira Savikas (tiefling)
  • Tissina Khyret (tiefling)
  • Vanifer (tiefling)
  • Krull (tortle)
  • Tortle (tortle)
  • Tortle Druid (tortle)
  • Kysh (triton)
  • Gorzil's Gang Troglodyte (troglodyte)
  • Kaarghaz (troglodyte)
  • Kol'daan (troglodyte)
  • Old Troglodyte (troglodyte)
  • Troglodyte (troglodyte)
  • Troglodyte Champion of Laogzed (troglodyte)
  • The Lord of Blades (warforged)
  • Warforged Soldier (warforged)
  • Shoalar Quanderil (water genasi)
  • Xvart (xvart)
  • Xvart Speaker (xvart)
  • Xvart Warlock of Raxivort (xvart)
  • Salida (yuan-ti)
  • Yuan-ti Broodguard (yuan-ti)
  • Yuan-ti Pureblood (yuan-ti)

ურჩხულისები (Monstrosities)[]

 • Monstrosity — ურჩხულისი
  • Abominable Yeti — საზარელი იეტი
  • Adult Kruthik — ზრდასრული კრუთიკი
  • Aldani (Lobsterfolk) — ალდანი
  • Amphisbaena — ამფისბენა
  • Ancient Deep Crow —
  • Androsphinx — ანდროსფინქსი
  • Animated Tile Chimera — გაცოცხლებული კაფელის ქიმერა
  • Ankheg — ანკეგი
  • Banderhobb
  • Basilisk — ბასილისკო
  • Behir — ბეჰირი
  • Bone Whelk — ძვლების ლოკოკინა
  • Bulette — ბულეტი
  • Carrion Crawler — მძორი მუხლუხა
  • Category 1/2/3 Krasis — 1-ლი/მე-2/მე-3 კატეგორიის კრასისი
  • Catoblepas — კატობლეპასი
  • Cave Fisher — მღვიმის მეთევზე
  • Centaur — კენტავრი, ცხენკაცი
  • Chief Kartha-Kaya — ბელადი კართა-კაია
  • Chimera — ქიმერა
  • Chitine — ქაიტინი
  • Choldrith — ქოლდრითი
  • Cockatrice — გველმამალო (კოკატრისი)
  • Darkmantle — ბნელმანტი (დარქმენტლი)
  • Death Dog — სიკვდილის ძაღლი
  • Deep Crow —
  • Demogorgon — დემოგორგონი
  • Displacer Beast — წამნაცვლებელი მხეცი (დისფლეისერი)
  • Drider — დრაიდერი
  • Eblis — იბლისი
  • Emberhorn Minotaur — ღადარ(რ)ქა მინოტავრი
  • Ettercap — ეტერკაპი
  • Female Steeder — დედალი სტიდერი
  • Froghemoth — ბაყაყემოთი (ფროგჰემოთი)
  • Giant Ice Toad — გიგანტური ყინულის გომბეშო
  • Giant Strider —
  • Girallon — გირალონი
  • Gorgon — გორგონი
  • Gorthok the Thunder Boar — გორთოკი, მგრგვინავი ტახი
  • Gray Render — რუხი რენდერი
  • Grick — გრიკი
  • Grick Alpha — ალფა-გრიკი
  • Griffon — გრიფონი
  • Guardian Naga — მცველი ნაგა
  • Gynosphinx — გაინოსფინქსი
  • Harpy — ჰარპია
  • Harpy Matriarch — მატრიარქი ჰარპია
  • Hippogriff — ჰიპოგრიფი
  • Hook Horror — კაუჭა საშინელება (ჰუკ ჰორორი)
  • Hydra — ჰიდრა
  • Ice Toad — ყინულის გომბეშო
  • Isperia — ისპერია
  • Kalka-Kylla — კალკა-კილა
  • Kamadan — კამადანი
  • King of Feathers — ბუმბულთ მეფე
  • Kruthik Hive Lord —
  • Lamia — ლამია/ლეიმია
  • Leucrotta — ლიუკროტა
  • Male Steeder — მამალი სტიდერი
  • Malformed Kraken — მახინჯი კრაკენი
  • Manticore — მანტიკორა
  • Marfulb — მერფალბი
  • Marlos Urnrayle — მარლოს არნრეილი
  • Maw of Sekolah —
  • Medusa — მედუზა
  • Merrow — მეროუ
  • Minotaur — მინოტავრი
  • Molten Magma Roper —
  • Monstrous Peryton — შემზარავი პერიტონი
  • Muiral — მუირალი
  • Necrotic Centipede — მხვრელი (ნეკროტული) მრავალფეხა
  • Owlbear — ბუდათვი (ოულბეარი)
  • Peryton — პერიტონი
  • Phase Spider — მიმომსვლელი ობობა
  • Piercer —
  • Pterafolk —
  • Purple Worm — იისფერი ჭია
  • Purple Wormling — იისფერი ჭიაყელა
  • Reduced-Threat Basilisk — ნაკლებად სახიფათო ბასილისკო
  • Reduced-Threat Behir — ნაკლებად სახიფათო ბეჰირი
  • Reduced-Threat Carrion Crawler — ნაკლებად სახიფათო მძორი მუხლუხა
  • Reduced-Threat Darkmantle — ნაკლებად სახიფათო ბნელმანტი (დარქმენტლი)
  • Reduced-Threat Displacer — ნაკლებად სახიფათო წამნაცვლებელი (დისფლეისერი)
  • Reduced-Threat Ettercap — ნაკლებად სახიფათო ეტერკაპი
  • Reduced-Threat Hook Horror — ნაკლებად სახიფათო კაუჭა საშინელები (ჰუკ ჰორორი)
  • Reduced-Threat Owlbear — ნაკლებად სახიფათო ბუდათვი (ოულბეარი)
  • Reduced-Threat Peryton — ნაკლებად სახიფათო პერიტონი
  • Reduced-Threat Remorhaz — ნაკლებად სახიფათო რემორაზი
  • Remorhaz — რემორაზი
  • Roc — ფასკუნჯი (როკი)
  • Roper —
  • Runed Behir —
  • Rust Monster —
  • Sea Lion — ზღვის ლომი
  • Shadow Mastiff — ჩრდილის მასტიფი
  • Shapechanged Roper —
  • Shell Shark —
  • Skyjek Roc —
  • Skyswier —
  • Sphinx of Judgment —
  • Spirit Naga — სულის ნაგა
  • Su-monster —
  • Tecuziztecatl — ტეკუსისტეკატლი
  • The Angry —
  • The Hungry —
  • The Lonely —
  • The Lost —
  • The Wretched —
  • Thessalhydra — თესალჰიდრა
  • Thousand Teeth —
  • Tlincalli —
  • Torogar Steelfist —
  • Trapper —
  • Tressyonstrosity —
  • Umber Hulk —
  • Undercity Medusa —
  • Winter Wolf — ზამთრის მგელი
  • Worg —
  • Wuronstrosity —
  • Xilonen —
  • Yakfolk Priest —
  • Yakfolk Warrior —
  • Yestabrod —
  • Yeti —
  • Yeti Leader —
  • Young Kruthik —
  • Young Purple Woronstrosity —
  • Young Remorhaz —
  • Zalkoré —
  • Zegdar —
  • Zorbo —
  • Bonnie (shapechanger) —
  • Dining Table Mimic (shapechanger) —
  • Doppelganger (shapechanger) —
  • Large Mimic (shapechanger) —
  • Lazav (shapechanger) —
  • Mimic (shapechanger) — მბაძველი (მიმიკი)
  • Portentia Dran (shapechanger) —
  • Rowboat Mimic (shapechanger) —
  • Willifort Crowelle (shapechanger) —
  • Fenthaza (shapechanger, yuan-ti) —
  • Oussa (shapechanger, yuan-ti) —
  • Ras Nsi (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Abomination (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Anathema (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Malison (Type ) (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Malison (Type ) (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Malison (Type ) (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Malison (Type ) (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Malison (Type ) (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Mind Whisperer (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Nightmare Speaker (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Pit Master (shapechanger, yuan-ti) —
  • Yuan-ti Priest (shapechanger, yuan-ti) —
  • Astral Dreadnought (titan) —
  • Juvenile Kraken (titan) —
  • Kraken (titan) — კრაკენი
  • Slarkrethel (titan) —
  • Tarrasque (titan) —

ლამები (Oozes)[]

 • Ooze — ლამი
  • Adult Oblex — ზრდასრული ობლექსი
  • Black Pudding — შავი ლაბა (პუდინგი)
  • Elder Black Pudding — უფროსი შავი ლაბა (პუდინგი)
  • Elder Oblex — უფროსი ობლექსი
  • Gelatinous Cube — ჟელესებრი კუბი
  • Gray Ooze — რუხი ლამი
  • Huge Gray Ooze — უზარმაზარი რუხი ლამი
  • Huge Ochre Jelly — უზარმაზარი ოქრა/ჟანგისფერი ჟელე
  • Intelligent Black Pudding — მოაზროვნე შავი ლაბა (პუდინგი)
  • Oblex Spawn — ობლექსის ნამატი
  • Ochre Jelly — ოქრა/ჟანგისფერი ჟელე
  • Reduced-Threat Black Pudding — ნაკლებად სახიფათო შავი ლაბა (პუდინგი)
  • Reduced-Threat Gray Ooze — ნაკლებად სახიფათო რუხი ლამი
  • Reduced-Threat Ochre Jelly — ნაკლებად სახიფათო ოქრა/ჟანგისფერი ჟელე
  • Sentient Gray Ooze — მოაზროვნე რუხი ლამი
  • Sentient Ochre Jelly — მოაზროვნე ოქრა/ჟანგისფერი ჟელე
  • Slithering Tracker — სრიალა მადევარი
  • White Maw — თეთრი მაჭიკი (მო)

მცენარეები (Plants)[]

 • Plant — მცენარე
  • Assassin Vine — მკვლელი ვაზი
  • Awakened Shrub — გამოღვიძებული ბუჩქი
  • Awakened Tree — გამოღვიძებული ხე
  • Awakened Zurkhwood — გამოღვიძებული ზურკვუდი
  • Blight — მჭკნარუნა (ბლაითი)არ მინდოდა ამის უთარგმნელად დატოვება. Blight არის მცენარის ავადმყოფობა, რომელიც მას აშრობს და აჭკნობს. „ჭკნობიდან“ შევეცადე სიტყვის წარმოებას და „-უნა“ ბოლოსართი აარსებითებს სიტყვას, თან პატარის მიმნიჭებელი ფუნქციაც აქვს და ბლაითი ეგეთი როჟაა
   • Needle Blight — წიწვის მჭკნარუნა (ბლაითი)
   • Tree Blight — ხის მჭკნარუნა (ბლაითი)
   • Twig Blight — ტოტის მჭკნარუნა (ბლაითი)
   • Vine Blight — ვაზის მჭკნარუნა (ბლაითი)
  • Bridesmaid of Zuggtmoy — ზაგტმოის ხელისმომკიდე/მეჯვარე
  • Carnivorous Flower — ხორცისმჭამელი ყვავილი
  • Chamberlain of Zuggtmoy — ზაგტმოის ხაზინადარი
  • Corpse Flower — გვამების ყვავილი
  • Gas Spore — აირის სპორა
  • Kelpie — კელპი
  • Kupalué — კუპალუეი
  • Lifferlas — ლიფერლასი
  • Mantrap — ადამახე (მენთრეფი)
  • Myconid Adult — ზრდასრული მაიკონიდი
  • Myconid Sovereign — უზენაესი მაიკონიდი
  • Myconid Sprout — ნორჩი მაიკონიდი
  • Shambling Mound — ლასლასა მშთანთქავი (შემბლინგ მაუნდი)
  • Shrieker — მკივანა (შრიკერი)
  • Spore Servant — სპორა-მსახური
   • Chuul Spore Servant — ჩუული სპორა-მსახური
   • Drow Spore Servant — დროუ სპორა-მსახური
   • Duergar Spore Servant — დუერგარი სპორა-მსახური
   • Hook Horror Spore Servant — კაუჭა საშინელება სპორა-მსახური
   • Quaggoth Spore Servant — კვაგათი სპორა-მსახური
  • Thorn Slinger — ეკალმსროლი (თორნ სლინგერი)
  • Thorny — ეკალა (თორნი)
  • Treant — ტრიენტი
  • Tri-flower Frond — სამყვავილა ფოთოლი
  • Turlang — ტურლანგი
  • Vegepygmy — ვეგეპიგმე
  • Vegepygmy Chief — მეთაური ვეგეპიგმე
  • Violet Fungus — იისფერი სოკო
  • Wood Woad — ტყის მათრახა (ვოუდი)მცენარე „Woad“ ქართულად „მათრახაა“
  • Yellow Musk Creeper — ყვითელმუსკუსა ხვიარა
  • Skeletal Swarm — ჩონჩხების გუნდი

გროვები (Swarms)[]

პატარა მხეცების გროვები
  • Sahuagin Hatchling Swarm —
  • Swarm of Bats —
  • Swarm of Beetles —
  • Swarm of Centipedes —
  • Swarm of Cranium Rats —
  • Swarm of Insects —
  • Swarm of Poisonous Snakes —
  • Swarm of Quippers —
  • Swarm of Rats —
  • Swarm of Ravens —
  • Swarm of Grubs —
  • Swarm of Spiders —
  • Swarm of Wasps —
პატარა გებულების გროვები
  • Paper Whirlwind —
  • Swarm of Books —
  • Swarm of Mechanical Spiders —
პატარა უცვალების გროვები
  • Skeletal Rats —

უცვალები (Undead)[]

 • Undead — უცვალიველ, ნამდვილად არაა საამაყრო ვერსია, მაგრამ უკეთესი არაფერი მაფიქრდება. „უცვალში“ იგულისხმება „ის, ვინც ვერ/არ მიიცვალა“. დიდი ხნის განმავლობაში ვერსიად მქონდა „მოცვალებული“, მაგრამ, მგონი, იმას სჯობს :დ მომავალში საბრეინშტორმინგოდ: ხორთლაღი, კ(ვ)დომა, ც(ხ), აღ, ახ, ნა-რაღაც-ალი, ორძილი (ანუ აღორძინება; მორი (ლათინიური „მორიორიდან“ — სიკვდილი) + ორძილი = მორძილი?), მიცვალებული (მოცვალებული? :დდ), მკუდარი? მიუცვალი, უკუდავი, მოარული, სხეული, ცხედარი, გვამი, უგვანი (უგვამი?), ნასი (არაკეთილი, ვერკეთილი), უხამსი, ხრწნა, წარწყმედა, აღმოცენება, აღივება, აღდგომა, გაალმასება, მკვდრეთი, უნთხორი (დაუმარხავი მკვდარი, ცოცხალი ლეში მეგრულად. საერთოდ, მეგრულ ენაში შეიძლება რაღაცების დასერჩვა), თელო-ღურელი (ცოცხალ-მკვდარი), ნათელორი (ნაცოცხალარსებალი). გარინდება (ტკივილთა და სენთაგან გაშტერება; რინდ). მიცვლა/მიცვალება (მიცვალი/უცვალი). „ამოუხდელი“ (as in სულის ამოხდომა).
  • Acererak — ასერერაკი /ɑːˈsɛrɜːræk/
  • Adult Blue Dracolich — ზრდასრული ლურჯი დრაკოლიჩი
  • Alhoon — ალჰუნი
  • Allip — ალიპი
  • Anastrasya Karelova — ანასტრასია კარელოვა
  • Ankylosaurus Zombie — ანკილოზავრი ზომბი
  • Aquatic Ghoul — წყლის ალგული (გოული)
  • Arcturia — არქტურია
  • Ash Zombie — ფერფლის ზომბი
  • Avatar of Death — სიკვდილის განსახიერება (ავატარი)
  • Banshee — ბანში
  • Beholder Zombie — მხილველი (ბიჰოლდერი) ზომბი
  • Blind Artist — ბრმა ხელოვანი
  • Blood Drinker Vampire — სისხლისმსმელი ვამპირი
  • Bodak — ბოდაკი
  • Bone Naga (Guardian) — ძვლის ნაგა (მცველი)
  • Bone Naga (Spirit) — ძვლის ნაგა (სული)
  • Boneclaw — ძვალბრჭყალა (ბოუნქლო)
  • Centaur Mummy — კენტავრი მუმია
  • Crawling Claw — მცოცავი ხელი (ქროულინგ ქლო)
  • Death Knight — სიკვდილის რაინდი (დეზ ნაითი)
  • Death Tyrant — სიკვდილის ტირანი (დეზ თაირანი)
  • Deathlock — მოგვამი (დეზლოკი)Deathlock-ები ძირითადად იყვნენ გარდაცვლილი warlock-ები (ანუ „მოგვები“), რომლებმაც ბატონთან დადებული გარიგების თავისი ნაწილი ვერ შეასრულეს და ახლა ანდედი სპელკასტერები არიან. ჩავთვალე, რომ სიტყვის „lock“ ნაწილი „warlock-ის“ მსგავსების გამოა დატოვებული, ამიტომ გამოვიყენე „მოგვი“ ქართულში (Warlock-ის ქართული თარგმანი). „Death“ ნაწილი სიკვდილის ხაზგასასმელადაა და „გვამი“ ვარჩიე. მოგვი + გვამი = მოგვამი. თუმცა მხოლოდ ვორლოკები არ იყვნენ დეზლოკები და შეიძლება „lock“ უბრალოდ ბმას, კავშირს, ვალდებულებას ნიშნავდეს (თუ ეგრეა, „რაბის“ გამოყენება შეიძლება სათარგმნად), თუმცა არ ვიცი, რანაირად გავარკვიო, რომელი ვერსიაა სწორი :დ ეს უფრო მემართებულება
  • Deathlock Mastermind — მოგვამი მჩარხავი (დეზლოკი მასტერმაინდი)
  • Deathlock Wight — მოგვამი ვაითი (დეზლოკი ვაითი)
  • Demilich — ნახევარლიჩი, დემილიჩი
  • Devkarin Lich — დევკარინი ლიჩი
  • Dezmyr Shadowdusk — დეზმირ ბნელბინდი / ბინდიანი / ბინდბუნდი (შადოუდასქი)
  • Diderius — დ(ა)იდერიუსი
  • Doru — დორუ
  • Dread Warrior — საზარელი მეომარი (დრედ უორიორი)
  • Drowned Ascetic — დამხრჩვალი განდეგილი
  • Drowned Assassin — დამხრჩვალი მკვლელი
  • Drowned Blade — დამხრჩვალი ჯეელისავარაუდოდ, აქ „Blade-ში“ იგულისხმება მისი შედარებით იშვიათი და არაფორმალური მნიშვნელობა, „ენერგიული ახალგაზრდა“. ხმალზე ან რამე მსგავსზე ნამდვილად არაა საუბარი. თუ ეგრეა, „ჯეელიც“ მაგას ნიშნავს. „ყმაწვილი“ ან „ჭაბუკიც“ შეიძლება.
  • Drowned Master — დამხრჩვალი ბატონი
  • Dryad Spirit — დრიადას სული
  • Ebondeath — ებონდეზი
  • Eidolon — აიდოლონი
  • Eigeron's Ghost — აიდოლონის მოჩვენება
  • Escher — ეშერი
  • Exethanter —
  • Ezzat — ეზატი
  • Fidelio — ფიდელიო
  • Flameskull — ალისქალა (ფლეიმსქალი)
  • Ghast — გასთი
  • Ghost — მოჩვენება
  • Ghoul — ალგული (გოული)აქ ქართული „ალი“ და „გული“ არ იგულისხმება. არაბული მითოლოგიის არსებაა غول‎, ghūl — „გული“, იგივე „ალგული“. dictionary.ge-ს მიხედვით სულაც „ღული“
  • Giant Shark Skeleton — გიგანტური ზვიგენის ჩონჩხი
  • Giant Skeleton — გიგანტური ჩონჩხი
  • Gideon Lightward —
  • Girallon Zombie — გირალონი ზომბი
  • Gloamwing —
  • Gnoll Witherling —
  • Gorka Tharn —
  • Greater Zombie —
  • Hedrun Arnsfirth —
  • Helga Ruvak —
  • Illithilich — ილითილიჩი, გონმტყავებელი (მაინდ ფლეიერი) ლიჩი
  • Indentured Spirit —
  • Jarad Vod Savo — ჯარად ვოდ სავო
  • Jelayne — ჯელეინი
  • Karrnathi Soldier —
  • Lacedon — ლასედანი /ˈlɑːsɛdɑːnz/
  • Lady Illmarrow —
  • Lesser Mummy Lord —
  • Lich — ლიჩი
  • Ludmilla Vilisevic — ლუდმილა ვილისევიჩი
  • Mind Drinker Vampire —
  • Minotaur Skeleton — მინოტავრის ჩონჩხი
  • Mormesk the Wraith — ავსული მორმესკი
  • Mummy — მუმია
  • Mummy Lord — მუმიების მეუფე/მბრძანებელი (ლორდი)
  • Naergoth Bladelord —
  • Nepartak —
  • Nerozar the Defeated —
  • Nightveil Specter —
  • Nightwalker — ღამემავალი (ნაითუოქერი)
  • Obzedat Ghost —
  • Ogre Skeleton — ოგრი ჩონჩხი
  • Ogre Zombie — ოგრი ზომბი
  • Master — ბატონი
  • Phantom Warrior —
  • Poltergeist — პოლტერგაისტი
  • Reduced-Threat Wight — ნაკლებად სახიფათო ვაითი
  • Renwick — რენვიკი
  • Revenant — მოცვალებული (რევენანტი)
  • Rosavalda "Rose" Durst —
  • Shadow — ლანდი
  • Shadow Assassin —
  • Sir Godfrey Gwilym — სირ გოდფრი გვილიმი
  • Skeletal Alchemist — ჩონჩხი ალქიმიკოსი
  • Skeletal Juggernaut — ჩონჩხი ჯაგერნაუტი
  • Skeleton — ჩონჩხი
  • Skeleton Key —
  • Skull Lord —
  • Spawn of Kyuss —
  • Specter — აჩრდილი (სპექტერი)
  • Stomping Foot —
  • Strahd Zombie — შტრადის ზომბი
  • Sword Wraith Coander —
  • Sword Wraith Warrior —
  • Tarul Var — ტარულ-ვარი
  • Thornboldt "Thorn" Durst —
  • Thunderbeast Skeleton —
  • Tloques-Popolocas — ტლოკვეს-პოპოლოკასი
  • Tomb Dwarf — აკლდამის ჯუჯა
  • Torlin Silvershield — ტორლინ ვერცხლისფარი (სილვერშილდი)
  • Trenzia — ტრენცია
  • Tyrannosaurus Zombie — ტირანოზავრი ზომბი
  • Undead Bulette — უცვალი ბულეტი
  • Undead Cockatrice — უცვალი გველმამალო (კოკატრისი)
  • Undead Shambling Mound — უცვალი ლასლასა მშთანთქავი (შემბლინგ მაუნდი)
  • Undead Tree — უცვალი ხე
  • Undying Councilor — უკვდავი მრჩეველი
  • Undying Soldier — უკვდავი ჯარისკაცი
  • Valindra Shadowmantle — ვალინდრა შადოუმენტლი
  • Vampire — ვამპირი
  • Vampire Spawn — ვამპირის ნაშიერი
  • Vampiric Mist — ვამპირული ნისლი
  • Vladimir Horngaard — ვლადიმირ ჰორნგაარდი
  • Volenta Popofsky — ვოლენტა პოპოვსკი
  • Warhorse Skeleton — საომარი ცხენის ჩონჩხი
  • Wight — ვაითითავდაპირველად ინგლისურში უბრალოდ „ცოცხალ ადამიანს, არსებას“ ნიშნავდა, შემდეგ ნელ-ნელა შეიძინა ფენტეზიში ახალი მნიშვნელობა. სხვა ენებში ეტიმოლოგიურად ჰქონდა ასევე მნიშვნელობები „დემონი“, „ქნილება“, „რაღაც [არსება]“, „პატარა ბავშვი“. ცუდი არ იქნება, „არსების“ რამე ძველქართული სინონიმის პოვნა და ამის შესატყვისად ქცევა, მაგრამ ეგეთს ვერაფერს მივაგენი, არც ნეოლოგიზმის მოფიქრება მგონია ამ შემთხვევაში სწორი. Update: მეგრულში არსებობს სიტყვა „თელორი“, რაც „ცოცხალ არსებას“ ნიშნავს. მმ?
  • Will-o'-Wisp — ცდომილი ალები
  • Withers — ვიზერსი/უიზერსი
  • Wraith — ავსული (ვრეისი)
  • Yalaga Maladwyn — იალაგა მალადვინი
  • Yellow Musk Zombie — ყვითელმუსკუსა ზომბი
  • Zalthar Shadowdusk — ზალთარ ბნელბინდი / ბინდიანი / ბინდბუნდი (შადოუდასქი)
  • Zombie — ზომბი
  • Keresta Delvingstone (shapechanger) — კერესტა დელვინგსტოუნი
  • Sandesyl Morgia (shapechanger) — სანდესილ მორგია
  • Strahd von Zarovich (shapechanger) — შტრად ფონ ცაროვიჩი
  • Vampire (shapechanger) — ვამპირი
  • Vampire Spellcaster (shapechanger) — შემლოცველი ვამპირი
  • Vampire Warrior (shapechanger) — მეომარი ვამპირი
  • Zorak Lightdrinker (shapechanger) — ზორაკ ნათელმლევი (ლაითდრინქერი)
  • Atropal (titan) — ატროპალი (ტიტანი)
Advertisement