D&D Wiki
Advertisement

แขนงสร้างสรรค์ แคนทริป

  • เวลาการร่าย: 1 แอ็กชัน
  • ระยะ: 10 ฟุต
  • ส่วนประกอบ: V, S
  • ระยะเวลา: ทันที

ยื่นมือไปทางสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นภายในระยะและปล่อยก๊าซพิษจากฝ่ามือ สิ่งมีชีวิตต้องผ่านการเซฟวิงโธรด้วยความแข็งแรง มิฉะนั้นจะได้รับความเสียหายประเภทพิษ 1d12

ความเสียหายของคาถาจะเพิ่มขึ้น 1d12 เมื่อถึงเลเวล 5 (2d12), 11 (3d12) และเลเวล 17 (4d12)

Advertisement